SEKSJONSLEDER Påske, ski og sukker Påsken er over, og vi er vel flere som har forsynt oss av rekordbillig smågodt. Det ble sagt at det er kundene som tjener på denne priskrigen, men det er jo folkehelsa som lider under for stort sukkerinntak. Verdens helseorganisasjons (WHO) melder at overvekt og fedme øker over hele verden. Det tjener sukkerindustrien fett på. Det er en klar forbindelse mellom økt sukkerinntak og fedme, selv om det har vært flere forsøk på å motbevise det. Sveriges radio kunne nylig avsløre at såkalte ekspertanbefalinger til EU (2010) bygde på rapporter fra sukkerindustrien. I stedet for å arbeide for det opplagte – å redusere sukkerinntaket i befolkningen – brukes det altså store ressurser for å forsøke å overbevise oss om at sukker ikke påvirker helsa vår negativt. Det er på sin plass å «God matlukt, sosialt felles-rette et kritisk blikk på skap og tid og ro rundt ulike ernæringsråd som måltidene, er verdt å kjempe for.» springer ut fra kapital interesser og andre useriøse aktører. Feilernæring bidrar til utvikling av livsstilssykdommer, og de øker i befolkningen. Vi trenger en felles innsats, med matvareindustrien med på laget, for å forebygge slike sykdommer. En ny nasjonal handlingsplan for kosthold er i støpeskjeen. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene. I Seksjon helse og sosial i Fagforbundet har vi tusenvis av kompetente medlemmer i ernæringsfag. De gjør hver dag sitt ytterste for at pasienter og brukere får sunn og god mat, tilpasset den enkeltes behov og tilstand. God matlukt, sosialt fellesskap og tid og ro rundt måltidene, er verdt å kjempe for. Dette kan du lese mer om i et eget yrkesfaglig temanummer som følger som vedlegg til neste utgave av Fagbladet. Følg med! Raymond Turøy En milepæl i SHS-administrasjonen Erna Hansen, sekretær og krumtapp i Seksjon helse og sosial (SHS) er på vei inn i pensjonist-tilværelsen etter 44 år. Hun kom rett fra handelsskolen til Hjelpepleiernes landsforening i 1972. Den gang var de fire ansatte som tok seg av 4200 medlemmer fra lokalene til en nedlagt melkebutikk. Nå overtar Lizeth Hansen (bak) sekretærstolen i SHS. Hun er en av 360 ansatte i forbundet som nylig passerte 350.000 medlemmer. Erna vet ikke hva hun begir seg ut på; bare at hun og mannen skal kjøpe seg el-sykler, og at de skal kose seg med familie og venner på den nye hytta si på fjellet. KES Foto: Karin E. Svendsen Merkedag for prehospitale tjenester Fagforbundet har etablert en grupper og roller. Dagen som merkedag som omfatter alle er valgt, er 21. september fordi som inngår i de prehospitale det denne dagen ble vedtatt å tjenestene. Dette omfatter bil, nedsette et utvalg for å båt, fly og de akuttmedisinske etablere en utdanning for kommunikasjonssentralene. ambulansepersonell. Utvalget «Alle disse utgjør deler av en foreslo den første formelle helhet innenfor tjenesteområ-utdanningen for ambulansedet, » heter det i begrunnelsen personell i NOU 1976:2. KES for å innlemme flere yrkes- Luther og Pasientsikkerhet Iren Luther, nestleder i Fagforbundet SHS, overtar plassen i styringsgruppa til Pasientsikkerhetsprogrammet etter Kjellfrid T. Blakstad. Den tidligere SHS-lederen har representert Fagforbundet i over to år, og stilte nylig sin plass til disposisjon. Programperioden varer ut 2017. KES Støtte til solidaritetsarbeid Fagforbundet har et solidaritetsfond, og den årlige avkastningen disponeres til internasjonalt solidaritetsarbeid. Det kan søkes om støtte til prosjektutgifter, reise- og oppholdsutgifter til prosjekter som er i gang, og reise- og oppholdsutgifter for representanter som kommer til Norge og der Fagforbundets organisasjonsledd må være vertskap. Prosjektene må ha som mål å gi hjelp til selvhjelp i form av faglige tiltak, opplæring og faglig organisering. I utgangspunktet skal tildeling fra fondet ikke være større enn egne avsatte midler til prosjektet. Søknadsfristen er 1. mai. PF 42 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL