Anette Valstad har fått fast stilling i Modum kommune tilsvarende de timene hun faktisk har jobbet. Moren Monica har fått nei fra nabokommunen Ringerike til akkurat det samme. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Foto: MONICA LARSEN M M onica fikk nei fra kommunen til kravet om større stilling. Hun fikk beskjed om at behovet for ekstraarbeid ikke lenger var til stede. Etter avslaget for ett år siden og ut januar i år, hadde Monica jobbet 800 timer mer enn avtalt arbeidstid. – Jeg må bare riste på hodet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor kommunen avslo. Behovet har jo vært der hele tida. Det er bare å se på timelistene mine. Dette er urettferdig, sier Monica. – Den nye loven gir oss rett til å kreve større stilling, og da trodde jeg kommunen måtte følge opp, sier hjelpepleieren, som nå håper at det vil løse seg og at kommunen endelig vil tilby henne større stilling. Da Fagbladet gikk i trykken, var det klart at Monica skulle ha et møte med kommunen om sin situasjon. Datteren fikk større stilling Begge døtrene har gått i mammas fotspor, og er utdannet helsefagarbeidere. Eldstedatteren Anette jobber på et sykehjem i nabokommunen Modum. Etter at hun fikk barn i 2009, har hun kun hatt en fast helgestilling. Derfor har hun tatt det hun har kunnet av ekstravakter. – Jeg ønsker meg tilnærmet 100 prosent fast stilling, så jeg kan vite når jeg skal på jobb. Å sitte og vente på en telefon og kaste seg rundt for å ta ekstravakter, tar på psykisk. Det blir vanskelig å planlegge hverdagen og når jeg kan være sammen med barnebarna, forteller hjelpepleieren. FIKKJA 1530 FIKK STØRRE STILLINGFagbladet har bedt fagforeninger om å sende inn en oversikt over hvor mange deltidsansatte som har fått gjennom sitt krav om større stilling etter §14-4 a i arbeidsmiljøloven. I de 150 kommunene som har svart, har til sammen 1530 ansatte fått større stilling. Se oversikt på fagbladet.no. BEGGE KREVDE S 50 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL