2 < Fagbladet 4/2016 30 32 36 28 4 Stange satser på egne ansatte 10 TARIFF: Vil tjene like mye som gutta 16 En dag for solidaritet 20 PORTRETTET: Rattiya Maklai 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Kretsløp Mjøsa 50 Datter fi kk større stilling, ikke moren 54 Skolehåp for gatebarn FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Miljøterapi i endring 38 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Kjære Obama 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Storpusleren Flere barn i barnehagekø Det sto fl ere barn på venteliste for barnehageplass i fjor enn året før. Skuffende, mener Aps stortingsrepresentant Arild Grande i familie- og kulturkomiteen. Bokglede på barnehagedagen På barnehagedagen skal det gode arbeidet som gjøres i barnehagene løftes fram. I år laget unger over hele landet lesetips og leste favorittbøker. Møteplass på fritida Bibliotek over hele landet samler frivillige og fremmedspråklige til språkkafeer. Biblioteket i Kristiansand er i startgropa, og øker antall deltakere fra gang til gang. Mangfoldig miljøterapi Tre miljøterapeuter i Front-teamet ved Barneseksjonen for psykisk helse ved Oslo universitetssykehus gir oss noen betraktninger om yrket sitt i fokusartikkelen. INNHOLD ISSN 0809-926X 10 50 Tariff 2016 Problemfi kseren Rattiya Maklai ble sendt fra Thailand til Norge for nesten 30 år siden. Moren ville hun skulle få ei bedre framtid. Nå er sonelederen i Rygge kommune kåret til årets renholder. Fikk nei til større stilling Hjelpepleier Monica Valstad (t.v.) er en av fl ere hundre som har fått avslag på kravet om større stilling. I nabokommunen fi kk datteren Annette ja til sitt krav. Lei av kjønnsforskjellene 20 Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt Hjelpepleier Katrine Jacobsen syns det er urettferdig at hun tjener mindre enn menn med tilsvarende utdanning i industrien. Foto: Titti Brun fbaargang2016 fbseksjonKIR