BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Valg av hovedverneombud SPØRSMÅL: Vi diskuterer heftig hvordan valget av hovedverneombud (HVO) skal gjennomføres i kommunen. Jeg syns det er udemokratisk at noen få utvalgte, tillitsvalgte peker ut HVO uten at de ansatte, og for den saks skyld medlemmene, er involvert og utfordret. Burde ikke verneombudene velge sitt hovedverneombud? Undrende SVAR: Interessant diskusjon. Det letteste er å trekke veksler på teksten i arbeidsmiljøloven (§ 6-1) og forskrift om organise- ring, ledelse og medvirkning (3-5). Der er reglene ganske klare. Men over tid har mange virksomheter/ kommuner og fagforeninger utviklet valgtradisjoner som ikke nødvendigvis er tydelige for alle. Et hovedverneombud er gitt et ærefullt og sentralt verv i en kommune. Vedkommende må ha tilstrekkelig tyngde og gjennomslagskraft overfor arbeidsgiveren. Det kan opparbeides gjennom systematisk og strategisk arbeid. Men hovedverneombudet må ha legitimitet både blant arbeidstakerne og hos arbeidsgiveren. Det får man lettere om valget er forutsigbart, åpent, foretatt på demokratisk vis og i tråd med kjente prosedyrer. Loven og forskriften angir noen hovedtyper av valg til hovedverneombud: • Den største fagforeningen (som organiserer mer enn 50 prosent av de ansatte) peker ut HVO. • Samarbeidende fagforeninger (fortsatt med over 50 prosent av de ansatte) fordeler vervene og peker ut HVO. Blir de ikke enige, skal verneombudene velge HVO. • Verneombudene samles til møte og velger HVO. Det trenger ikke være et av verneombudene, det kan også være en tidligere tillitsvalgt. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Den største fagforeningen velger hovedverneombud på fagforenin gens årsmøte etter at valgkomiteen har lagt fram sin innstilling. Når samarbeidende fagforeninger peker ut, skjer det i praksis ved at en samling av hovedtillits valgte foretar valget. Oppfordring til å fremme kandidater gjelder i alle tilfeller. Det er i tråd med gode fagforeningstradisjoner at den største fagforeningen peker ut hovedverneombud i kommunen eller bedriften. Samtidig må den som er stor og sterk også være snill (fritt etter Pippi Langstrømpe). Brukes kjøttvekta til å utpeke folk til et verv de ikke mestrer eller hvor det skapes unødig støy, vil legitimiteten og gjennomslagsevnen reduseres. Da er vinningen gått opp i spinningen. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Tapt arbeidstid på grunn av flyforsinkelse SPØRSMÅL: Flyet vårt hjem fra Thailand ble nesten ett døgn forsinket. Vi mistet en arbeidsdag, og både kona og jeg ble trukket i lønn. Dekker reiseforsikringen dette? O. M. SVAR: Reiseforsikringen gir ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det gjelder uansett årsak og omfang. Jeg anbefaler deg å sjekke med flyselskapet hvis de gir erstatning eller kompensasjon for forsinkelsen. På Forbrukerrådets nettsider kan du lese mer om rettighetene dine ved flyforsinkelser. Du kan ha krav på kompensasjon fra flyselskapet om forsinkelsen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter, som værforhold, streik, uforutsette sikkerhetstiltak eller lignende. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR