Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK VANNKVALITETEN på utløpsvannet blir testet regelmessig. Her skal jobben være gjort. OVERSIKTEN over Mjøsas vandring til abonnentene og ut igjen, har driftskoordinator Roy Rindal på disse kontrolltavlene. 46 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR