– Vi hjelper også medlemmene våre med å søke utdanningsstipend fra Fagforbundet, sier han. De ansatte i Stange går ikke opp til fagprøven som privatister, men som elever på videregående skole i regi av voksenopplæringen. De får fagbrev etter en realkompetansevurdering, etter at de har vært gjennom teoriundervisning og praksis. – Også de som arbeider ute i bolig får sin praksis her på sykehjemmet. Vi ønsker at de som tar fagbrev skal ha breddekompetanse og erfaring fra flere steder enn sin vante arbeidsplass, sier fagleder og faglærer ved senteret, Anette Lund Follestad. Hun følger de voksne elevene i Stange tett, og er til stede som veileder når de har teoriundervisning og prak sis. Praksisen er lagt opp slik at sykehjemmets ansatte har et kollektivt ansvar for å veilede elevene, samtidig som en faglærer alltid er til stede. Krever innsats Selv om de har fått et godt tilrettelagt opplegg, forteller Tonje, Jørgen og Yngve at et fagbrev ikke er noe som kommer av seg selv. – Vi skal gjennom en god del teori, så det blir mye lesing på fritida for å komme i mål. Samtidig er det lagt til rette for at vi skal klare dette uten å måtte søke om ekstra fri eller ta permisjon, og nettopp derfor tror vi såpass mange er villig til å gjøre en ekstra innsats. – For det mener vi et fagbrev er verdt, sier de. Fagbladet 4/2016 < 5 fbaargang2016 fbseksjonSAM