UTEN RETTSVERN: Trafikkbetjent Rita Aune Nilsen sliter etter at overfallsmannen ble frikjent i lagmannsretten. Tingretten dømte ham til seks måneders fengsel. Historien begynte i Fjordveien i Trondheim sentrum. Rutinemessig hadde Aune Nilsen gitt parkeringsgebyr til en bil der det ikke var løst parkeringsbillett. – Det første jeg la merke til, var en kamphund som satt i forsetet. Jeg har hund selv og vet de kan reagere på fremi brystet på Aune Nilsen, så hardt at kulepennen i brystlomma gikk i tusen knas. Selv gjennom flere lag tykke klær hadde hun tydelige blåmerker. – Jeg skjønte at jeg ville få juling da jeg så ham. Jeg husker jeg tenkte: Ikke ansiktet, og hvor er hunden? Jeg tryglet mede, så jeg gikk spesielt «Jeg var overbevist ham; ikke slipp løs hunden. varsomt fram til frontruta Jeg var overbevist om at han om at han var klar for ikke å forstyrre hun-var klar for å drepe, forteller den, forteller Aune Nilsen. for å drepe.» Aune Nilsen. Deretter gikk hun videre Det framkom i retten at bil- Trafikkbetjent RITA AUNE NILSEN mot sentrum. To personer stopper henne for å få råd om en ny app for parkering. Hun prater med dem når bileieren kommer. – Ute av kontroll – Jeg så at han var ute av kontroll. Jeg visste at han hadde kamphund i bilen. Jeg gikk bakover mens jeg forsøkte å holde blikkontakt. Sa bare unnskyld da han brølte og kjeftet om gebyret. Jeg forsøkte å roe ned situasjonen, forklarer Aune Nilsen. Det første slaget var rettet mot ansiktet, men ble avverget av en mann fra publikum som et øyeblikk fikk ham ut av balanse, forteller vedkommende selv senere. Det neste gikk sjåføren har en forhistorie med sviktende sinnekontroll. Selv husker han ikke konfrontasjonen med trafikkbetjenten, forklarte han i retten, men han erkjente de faktiske forhold i tiltalen. Å kontrollere tankene Aune Nilsen har aldri møtt ham etter overfallet, heller ikke i retten. Tiltalte fikk forlate rettssalen da hun vitnet. – Jeg har hatt urealistiske tanker å slite med, tanker om at han skal komme etter for å hevne seg. På jobb analyserer jeg fortsatt automatisk situasjonen når jeg ser en mann. Det er en stor jobb med egen psyke å bli ferdig med en slik sak, forteller hun. – Meningsløs tolkning – En fullstendig kortslutning! Slik beskriver leder av Norpark, Lars Monsen, uttalelsen i forarbeidene til loven og rettens tolkning av denne. 1. oktober i fjor trådte ny straffelov i kraft. Lovteksten er klar på at den som utøver myndighetsoppgaver skal være vernet som offentlige tjenestemann, men en uttalelse i forarbeidene til loven slår vernet vekk for trafikkbetjentene. I det aktuelle avsnittet omtales jobben til trafikkbetjenter som en tjeneste private like gjerne kan utøve. «De omfattes derfor ikke av definisjonen offentlig tjenestemann, slik som saksbehandlere i stat og kommune, politi, ansatte i fengselsvesen, dommere og oppsynspersonell,» heter det i avsnittet. – Det er her det kortsluttes totalt. Trafikkbetjentene gjør en jobb som er delegert fra politiet til kommunen etter søknad, en jobb som utøver må være ansatt i kommunen for å gjøre, poengterer Lars Monsen i Norpark, bransjeorganisasjonen for offentlige og private parkeringsselskaper. Justisdepartementet mener rettsapparatet må avklare situasjonen for trafikkbetjentene. I et brev fra Justisdepartementet i januar i år, svarer lovavdelingen at det må avklares i rettspraksis hvorvidt definisjonen på offentlig tjenestemann omfatter trafikkbetjenter. MÅ ENDRES: Lars Monsen er opprørt over lovendringen som ikke lenger verner trafikkbetjenter som offentlige tjenestemenn. 32 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM