– Jeg har tenkt på om jeg må få meg en tilleggsjobb på en bensinstasjon. Når jeg ser på mamma som fortsatt jobber deltid, lurer jeg på hvordan framtida mi i dette yrket blir, sier Anette. Hun krevde større stilling på samme tidspunkt som moren, og fikk økt den faste helgestillingen til en fast 51 prosent stilling, tilsvarende det hun reelt hadde jobbet. Alle fikk avslag i Ringerike Monica er ikke alene om ikke å få gjennomslag for kravet om større stilling. En endring i arbeidsmiljøloven har åpnet for at deltidsansatte som jevnlig har jobbet ekstravakter de 12 siste månedene, kan kreve større fast stilling – tilsvarende det de faktisk har jobbet. I Ringerike fikk samtlige 11 som krevde større stilling nei. Mange har jobbet mye ekstra også etter avslaget, sier hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand. – Vi kommer til å be om møte med kommunen for å få til en løsning, sier han. Omsorgsarbeider vant ankesaken På landsbasis har 252 deltidsansatte som har fått avslag fra arbeidsgiver, anket saken til tvisteløsningsnemnda. Der har sakene ligget nesten ett år. Den enorme pågangen har tatt nemnda på senga. I mars kom det første vedtaket. Der vant en deltidsansatt omsorgsarbeider fram og får økt stillingsprosenten sin. Det store stridsspørsmålet innad i nemnda har vært hvordan begrepet «jevnlig» skal tolkes. Nå har flertallet i nemda fattet det første vedtaket som gir retningslinjer for definisjonen. FIKKNEITØRRE STILLINGSLIK KREVER DU STØRRE STILLING1) Ta kontakt med tillitsvalgt. 2) Finn ut hvor mye du har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått i det siste året. 3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven §14-4 a. 4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan du klage til tvisteløsningsnemnda. – Jeg har tenkt på om jeg må få meg en tilleggsjobb på en bensinstasjon. Når jeg ser på mamma som fortsatt jobber deltid, lurer jeg på hvordan framtida mi i dette yrket blir, sier Anette. Hun krevde større stilling på samme tidspunkt som moren, og fikk økt den faste helgestillingen til en fast 51 prosent stilling, tilsvarende det hun reelt hadde jobbet. Alle fikk avslag i Ringerike Monica er ikke alene om ikke å få gjennomslag for kravet om større stilling. En endring i arbeidsmiljøloven har åpnet for at deltidsansatte som jevnlig har jobbet ekstravakter de 12 siste månedene, kan kreve større fast stilling – tilsvarende det de faktisk har jobbet. I Ringerike fikk samtlige 11 som krevde større stilling nei. Mange har jobbet mye ekstra også etter avslaget, sier hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand. – Vi kommer til å be om møte med kommunen for å få til en løsning, sier han. Omsorgsarbeider vant ankesaken På landsbasis har 252 deltidsansatte som har fått avslag fra arbeidsgiver, anket saken til tvisteløsningsnemnda. Der har sakene ligget nesten ett år. Den enorme pågangen har tatt nemnda på senga. I mars kom det første vedtaket. Der vant en deltidsansatt omsorgsarbeider fram og får økt stillingsprosenten sin. Det store stridsspørsmålet innad i nemnda har vært hvordan begrepet «jevnlig» skal tolkes. Nå har flertallet i nemda fattet det første vedtaket som gir retningslinjer for definisjonen. FIKKNEITØRRE STILLINGSLIK KREVER DU STØRRE STILLING1) Ta kontakt med tillitsvalgt. 2) Finn ut hvor mye du har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått i det siste året. 3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven §14-4 a. 4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, kan du klage til tvisteløsningsnemnda. Fagbladet 4/2016 < 47 fbaargang2016 fbseksjonSAM