FOLKEAVSTEMNINGERI juni 2014 sa Stortinget ja til å gjennomføre en kommunereform blant landets 428 kommuner. Kommunene må bestemme seg innen 1. juli i år. Status etter folkeavstemningene flere steder i landet 25. april: 14 kommuner har vedtatt sammenslåing. 205 er enige om en intensjonsavtale (+13). 69 forhandler eller har vedtatt å starte forhandlinger (-14). 73 utreder eller sonderer (-5). 67 kommuner har avsluttet prosessen, og vedtatt å fortsette som egen kommune (+3). Flere folkeavstemninger blir holdt 23. og 30. mai i totalt 88 kommuner. Kilde: Kommunal Rapport LYKKELIG ALENE: Sjukepleier Øystein Wiik (t.v) er enig med Sissel Røgh Stakvik og Tor Gunnar Johansen i Fagforbundet Fræna om at kommunen klarer seg godt alene. FOLKEAVSTEMNINGERI juni 2014 sa Stortinget ja til å gjennomføre en kommunereform blant landets 428 kommuner. Kommunene må bestemme seg innen 1. juli i år. Status etter folkeavstemningene flere steder i landet 25. april: 14 kommuner har vedtatt sammenslåing. 205 er enige om en intensjonsavtale (+13). 69 forhandler eller har vedtatt å starte forhandlinger (-14). 73 utreder eller sonderer (-5). 67 kommuner har avsluttet prosessen, og vedtatt å fortsette som egen kommune (+3). Flere folkeavstemninger blir holdt 23. og 30. mai i totalt 88 kommuner. Kilde: Kommunal Rapport LYKKELIG ALENE: Sjukepleier Øystein Wiik (t.v) er enig med Sissel Røgh Stakvik og Tor Gunnar Johansen i Fagforbundet Fræna om at kommunen klarer seg godt alene. SAMARBEID: Turid Magerøy (Sp)er kommunepolitiker og sykepleier tror sammenslåing med Eide, som Fræna allerede har et utstrakt samarbeid med, vil være bra. USIKKER: Ninni Bakke Tornes jobber i forvaltningsavdelingen i kommunen. Hun savner mer informasjon om tjemestetilbudet i sam menslåtte kommuner. en har kritisert sterkt tidspress og manglende konsekvensutredning, og vil beholde Fræna kommune som i dag. Men hun har også tro på å få til en god kommune sammen med Eide. Det har også kommunestyrerepresentant, sjukepleier og hovedtillitsvalgt på Fræna sjukeheim, Turid Magerøy (Sp). – Fræna tilbyr allerede svært gode omsorgstjenester. Vi har mye bra samarbeid med Eide i dag innenfor blant annet rus og psykiatri, og avstandene er korte. En slik enhet vil være mer enn robust nok, sier hun. Øystein Wiik er verken tillitsvalgt eller politiker. Men som sykepleier i hjemmebasert tjeneste gjennom 35 år, er han skeptisk til for store enheter. Han frykter det fører til identitetsløshet og tap av personlig til knytning. – Systemet bør ikke være større enn at det er oversiktlig. Da har vi mulighet til å arbeide godt på alle plan. Uklare betingelser På kommunens forvaltningskontor møter vi saksbehandler Ninni BakkeTornes. – Det er kommet for lite fram hvordan tjenestetilbudet blir i framtidas kommune. I min omgangskrets savner folk informasjon om konsekvensene av sammenslåing. Det er mye usikkerhet, sier hun. Plan-, bygg- og brannsjef Rune Iversen mener rådmannen har hatt for sterke meninger i saken og at betingelsene for å inngå forhandlinger var ganske uklare. – Det er også uklart hva nye kommuner skal arbeide med. Iversen opplyser at Molde nylig måtte få saksbehandlingshjelp i byggesaker av mindre kommuner. – Vi har en oppegående avdeling som behandler 700 bygge- og delesaker i året. Det er ganske bra for en kommune på vår størrelse. Hva nå Etter valget. Drømmen om en storkommune i Romsdal er lagt i grus, skriver Romsdals Budstikke. Men svarene spriker. Og selv om fræningene stemte for å slå seg sammen med Eide, er valgoppslutningen lav, drøyt 36 prosent. Ordføreren mener likevel politikerne har fått et tydelig råd. – At nesten 45 prosent av dem som stemte mener vi skal se til Eide er et klart signal, sier Henøen. – Jeg er fornøyd med dette resultatet. Konsekvensen bør vel bli Eide og Fræna, men det får politikerne ta stilling til. Og så får vi se hva Eide kommune vil, sier tillitsvalgt Turid Magerøy. I Fagforbundet Fræna håper de politikerne holder tunga rett i munnen. – Dette var ikke helt uventet. Politikerne må nå ta stilling til denne informasjonen som retningsgivende, slik det var ment som, og ikke lage et sammensurium, sier Tor Gunnar Johansen. Han er litt skuffet over oppslutningen, men fornøyd med at det ble en klar vinner. – Stor-Romsdal fikk iallfall ikke flertall, og det er jeg glad for. 52 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR