B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har over 350.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Flyktningeneskonsulent Når noen av beboerne på Hero asylmottak i Sandnes har spørsmål om hvordan vi oppfører oss i Norge, spør de administrasjonskonsulent Getachew Abera Seyoum (53). Han forteller at nordmenn ikke liker folk som snakker høyt eller kjefter. Ellers bistår han flyktninger som skal til lege, tannlege, advokat eller asylintervju. I tillegg er han vara hovedtillitsvalgt for Hero nasjonalt. I alt er det 1212 medlemmer i Fagforbundet som jobber i asyl- og flyktningmottak. Foto: Marie von Krogh fbaargang2016 fbseksjonKON