FotoreportasjeKJÆRLIGHET FORBUDT I disse dager arrangeres Oslo Pride – en blanding av fest og politikk. Menneskelig verdighet og frihet – uavhengig av seksuell legning – har stått sentralt fra den første festivalen i 1974. Festen i Oslo står i sterk kontrast til de 76 landene i verden der det fortsatt er forbudt med sex mellom mennesker av samme kjønn. Noen steder betyr det dødsstraff. Menneskerettsforkjemperen og fotografen Robin Hammond har reist i mange land for å dokumentere situasjonen til homofile og deres forbudte kjærlighet. Han står bak organisasjonen Witness Change, som skal vise menneskerettighetsbrudd mot homofile. FotoreportasjeKJÆRLIGHET FORBUDT I disse dager arrangeres Oslo Pride – en blanding av fest og politikk. Menneskelig verdighet og frihet – uavhengig av seksuell legning – har stått sentralt fra den første festivalen i 1974. Festen i Oslo står i sterk kontrast til de 76 landene i verden der det fortsatt er forbudt med sex mellom mennesker av samme kjønn. Noen steder betyr det dødsstraff. Menneskerettsforkjemperen og fotografen Robin Hammond har reist i mange land for å dokumentere situasjonen til homofile og deres forbudte kjærlighet. Han står bak organisasjonen Witness Change, som skal vise menneskerettighetsbrudd mot homofile. KNIVSTUKKET: (Russland) Darya Volkova ble angrepet på vei hjem etter en kjøretime. De to siste månedene før angrepet hadde hun fått mange trusler på sosiale medier fordi hun sto fram som lesbisk. Hun ble omringet av en gruppe menn da hun gikk gjennom parken i nærheten av hjemmet, og de slo og sparket henne så hun til slutt mistet bevisstheten. Da stakk noen en kniv i magen på henne. Hun ble først funnet etter flere timer, og da hadde hun mistet mye blod. På vei til sykehuset stoppet hjertet hennes flere ganger. Men hun overlevde, og hun gikk til politiet for å anmelde angrepet. Der ble hun ledd ut, og fikk beskjed om at hun hadde fått som fortjent. Foto og tekst: ROBIN HAMMOND/Panos/Felix Features Oversatt og tilrettelagt for Fagbladet av PER FLAKSTAD 44 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL