OSS 25-årsjubilanter: Marry Solås, Judith Hunsbedt, Ragnhild Høydal, Randi H Moi og Jorunn Tjørnhom. 40-årsjubilanter: Ole A Jerdal, Magne S Hersvik, Asbjørn Svindland og Syvert Træland. Stor festivitas i Kvinesdal Fagforbundet Kvinesdal avd. 271 avholdt årsmøte i slutten av januar med 75 medlemmer til stede. Medlemmer med 40 år i LO og 25 år i Fagforbundet ble hedret. Følgende 25-årsjubilanter var ikke til stede: Sonja M Aamodt, May-Sølvi Bakken, Marta Biktjørn, Ellinor Eiesland, Ragna R Fredriksen, Anne Grethe Haugland, Ingrid T Jerdal, Astrid Jerstad, Petra T. Klungland, Aslaug Mygland, Aslaug Røiseland og Tone Vatland. Det var heller ikke 40-årsjubilanten Knut Noraberg. Tekst: Kathrine Marie E Moi Jubileumsfesti Rana Tradisjonen tro ble medlemmer med som var til stede ble markert med festlang fartstid – 25 år i Fagforbundet og middag, blomster, diplomer og nåler. 40 år i LO – markert med en liten fest i Vi gratulerer alle jubilanter. regi av Fagforbundet Rana avd.172. Tekst: Gunn Tønder Det var totalt 84 jubilanter i år, og de Trofaste totninger Fagforbundet Vestre Toten avholdt ken, 25-årsjubilantene Reidun Kolterud, årsmøte i slutten av januar, der vi i tillegg Ellinor Bråthen, Mette Berget Korslien, hedret medlemmer som hadde 25 års Kari-Anne Røste og Viggo Arnesen. Til medlemstid i Fagforbundet og 40 år som høyre Mona Nilsen fra Fagforbundet medlem i LO. Oppland. Foran 40-årsjubilant Liv Dahlen. Fra venstre: leder Morten Pettersbak-Tekst: Morten Pettersbakken 58 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR