B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har over 350.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Blomsterdama Jeg liker at det er mye folk rundt meg, at det er litt liv og røre her, sier Audhild Rogdo. Hun jobber i gartneriet på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Hun jobber tett med både elever og lærere, og tar seg også av kunder som kommer innom for å kjøpe blomster og planter til hagen. Audhild er en av 108 gartnere og agronomer som er medlem i Fagforbundet. Foto: Anita Arntzen fbaargang2016 fbseksjonKIR