11Foto: Werner Juvik Stadig flere av oss sitter oss syke, men det er fortsatt mange sombruker kroppen på jobben. Vi ga en skritteller til ansatte i seksyrker. Hvem tror du gikk lengst? 11Foto: Werner Juvik Stadig flere av oss sitter oss syke, men det er fortsatt mange sombruker kroppen på jobben. Vi ga en skritteller til ansatte i seksyrker. Hvem tror du gikk lengst? INNHOLD 30323628Frykter Nav-nedleggelser Arbeidsministeren vil kutte ned på antall Nav-kontorer. Fagforbundet er positive til større fagmiljøer, men frykter at færre kontorer vil gå ut over brukerne. – Muligheter med fjernlån – Jeg tenker at et lån er et lån, og for lånekundene spiller det liten rolle hvor en bok kommer fra, bare den kommer, sier biblioteksjef Jørgen Hovde i Andebu. I løpet av året skal nasjonalt biblioteksøk lanseres. Lønnsom seniorpolitikk Det kan være svært lønnsomt å ha en god seniorpolitikk. Erfaringer viser at kommunene får rundt 200.000 kroner i årlige utgifter for hver arbeidstaker mellom 62 og 65 år som går av med AFP. Kontoransatte kan sakke akterut Tidspress i jobben, deltidsarbeid og liten kunnskap om mulige tiltak er de viktigste forklaringene på at kontoransatte ikke deltar i læringstiltak, skriver fokusforfatterne Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen. Foto: Per Flakstad 4 Hjalp Orange-vikarer til fast jobb 10 Hvem går lengst på jobb? 16 Jeg jobber så lenge helsa holder 20 PORTRETTET: Ingebrigt Steen Jensen 27–38 KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Forbudt kjærlighet 46 Ferien blir best med tariffavtale 48 Arbeidstilsynet gransker varslersak 51 Skogens voktere FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Jobben – viktig læringssted 20Foto: Werner Juvik Tar til motmæle – Holdninger blir spredt som sann38 Seksjonslederen heter på Facebook. Resultatet blir ofte 56 GJESTESKRIBENT: Hvem blir president? ubegrunnet frykt og mistenksomhet 58 Oss mot flyktninger og asylsøkere, mener 60 Kryssord reklameguru Ingebrigt Steen Jensen. 61 Debatt 62 ETTER JOBB: Danser verden rundt ISSN 0809-9286 46Hva har du kravpå i ferien? Alle fagorganiserte med tariffavtale har ei uke mer i ferie enn de uten tariffavtale. Men hva skjer hvis du blir syk i ferien? Les mer om hvilke regler som gjelder. Foto: colourbox.com 2 < Fagbladet 6/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON