SENIORTILTAK I SKEDSMO • •••• prosent jobb til •••••• prosent l••nn. Fridagen kan tas ut ukentlig, samles opp eller tas ut som kortere arbeidsdager. • ••kt l••nn•• ••••.•••••• ekstra f••rste ••ret etter f••lte ••••, ••••.•••••• andre ••ret og ••••.•••••• tredje ••ret. • ••ustering og tilpasning av arbeidsoppgavene. • ••enioren m•• ha minst •••• prosent stilling og være AF••berettiget for •• kunne s••ke om seniortiltak. Fagbladet 6/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonSAM