| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 13 mange av slitasjeskadene. Dessuten er det fint å møtes på tvers av faggrupper. Dette må prioriteres som en del av arbeidsoppgavene for alle ansatte. Da vil vi framover få glade medarbeidere og sterkere framtidige kollegaer, mener teknisk serviceleder John Dueland. SKEPSIS Ikke alle er like begeistret. Mange av dem som jobber i direkte kontakt med beboerne, syns det er vanskelig å gå fra dem, og derved øke arbeidspresset på kollegaene. – Vi må finne gode tidspunkter og kanskje endre litt på turnusen. Det lar seg gjøre hvis alle ser på trening som en viktig del av jobben. Ingen skal snakke seg selv ut av treningen, påpeker John Dueland. FATTIG OG RIK Risikofaktorer for sykefravær og uføretrygd er hyppigere i jobber med lavere lønn og utdanning. Dette skyldes blant annet hardt fysisk arbeid, lite kontroll over arbeidsoppgavene og lite fleksi- bilitet i arbeidstida. KNELØFT OG STANDHAFTIGHET I andre etasje finner vi pleieassistent Hanne Larsen i full gang med kneløft sammen med Tove på 87 år. Hanne har jobbet med pleie i 30 år. – Det er ille å gå på trening hvis en kollega blir igjen alene. Samtidig er det bra med trening. Kanskje vi heller kunne trene 15 minutter på gangen hver morgen, men det blir kanskje ikke like sterk muskeltrening, undrer hun. Hun innrømmer at hun er en av dem som var litt skeptisk i utgangspunktet. Hun holder seg frisk med hagearbeid. Eller i hvert fall nesten. – Fysioterapeut Jesper har gitt meg individuelle øvelser mot ryggproblemene. Og jeg må si det høyt: Det hjelper. Bare i løpet av uker, var jeg mye bedre. Nå gjelder det å holde på og holde ut, smiler Larsen. • LITT SKEPTISK: ... men øvelsene hjelper mot rygg- og nakkeplagene innrømmer pleieassistent Hanne Larsen. fbaargang2016 fbseksjonFEL