18 ~ FAGBLADET | 7 | 2016 | TALEFORSTERKER • Taleforsterkerapparatet FrontRow Juno er utviklet og produsert av Oticon, • Avansert lydutjevningsanlegg med en høy digital lydkvalitet. • Trådløst høyttalersystem. • Høyttaler og mikrofon (rundt halsen) med muligheter for eksterne lydtilkoblinger og mikrofoner. HVORDAN OPPFATTES LYD? Lunde sier at hørselsproblemer ofte kalles det usynlige handikap, fordi det ikke er så lett for andre å forstå hvordan det oppleves å høre dårlig. Diskanten blir borte når hørselen svekkes. Det du hører blir mumlete. S-en blir borte sammen med de ustemte konsonantene, og tilbake blir bare grums. – Det nytter ikke å snakke høyere, slik mange tror. Høyttaleren i taleforsterkingsapparatetet gjør språket tydeligere, ikke høyere. I 2014 laget HLF Briskeby kompetansesenter en film om eldre hørselshemmede på institusjon som viser hvordan situasjonen oppleves sett fra den hørselshemmedes side. – Filmen ble tatt opp på ABOS, og premieren ble feiret med bobler i stettglass til alle beboere og ansatte. Filmen er beregnet på ansatte i pleieog omsorgssektoren, men er også for hørselshemmede eldre og deres pårørende. TENKER ANNERLEDES OM HØRSEL – Det er for liten kunnskap om hvor lett folk isolerer seg når kommunikasjon oppleves for krevende, sier Lunde. Nyere forskning viser en sammenheng mellom manglende kompensasjon av en hørselnedsettelse og utviklingen av depresjon og demens. – Likevel ser vi at demensomsorgen legger svært liten vekt på hørsel som betydning for god kommunikasjon og dermed god livskvalitet. Grunnen kan være at det eksisterer en overdrevet tro på at høreapparat reparerer nedsatt hørsel, men det kan også skyldes at hørselshemning har lav status i samfunnet. Mange eldre syns det er vanskelig å håndtere høreapparater, og det samme syns mange av de ansatte som skal hjelpe til. Det blir delt ut høreapparater for over 400 millioner kroner i Norge, men til enhver tid er rundt 35 prosent av dem ikke i bruk. – Det er god samfunnsøkonomi å tenke annerledes når det gjelder hørselstekniske hjelpemidler. SELVFORKLARENDE APPARAT Enhetsleder Elisabeth Sandbu er glad for pårørende som brenner for en sak og som har gjort det mulig for dem på Asker bo- og omsorgssenter å ta i bruk nye hjelpemidler. – Dette taleforsterkingsapparatet gir oss så mange muligheter. Vi kan koble det til tv og pc også. I jula viste vi Jul i Skomakergata via anlegget. Det var koselig og veldig populært, forteller Sandbu. De har også installert teleslynge, men den virker ikke alltid etter intensjonen, blant annet fordi det er vanskelig å håndtere høreapparatene. Taleforsterkerapparatet er derimot selvforklarende, og ifølge Sandbu svært enkelt å bruke. – Dette er et sted for eldre, men det er viktig for oss å ta inn omverdenen. Si ja til ting som kommer. Det må vi våge. Vi er en del av samfunnet, sier enhetslederen. + IKKE NOE HOKUS POKUS: Enhetsleder Elisabeth Sandbu (t.v) og audiopedagog Aslaug Lunde viser fram høyttaleren og mikrofonen som bæres rundt halsen. Enkelt og lett å bære fra rom til rom, og enkelt å bruke. PÅ JOBB | ELDRE OG HØRSEL Det er for liten kunnskap om hvor lett folk isolerer seg når kommunikasjon oppleves for krevende. ASLAUG LUNDE, AUDIOPEDAGOG fbaargang2016 fbseksjonFEL