| 2016 | 7 | FAGBLADET ~ 59 8 6 Den anonyme gravlunden på Vestre gravlund i Oslo er et viktig siste hvilested for mange, ifølge seksjonsleder Sten-Arne Skulbru. 7 Noen gravlunder er skjermet for storm og uvær, mens andre møter høststormer og sjøsprut. Nesseby kirkested i Finnmark ligger vakkert til med utsikt over Varangerfjorden. 8 Billedhugger Per Ungs personlige gravstøtte på Vestre gravlund i Oslo. fbaargang2016 fbseksjonFEL