| 2016 | 8 | FAGBLADET ~ 17 BRYGGEN REDDES • Bryggen i Bergen ble først etablert i 1070, da Kong Olav Kyrre gjorde Bergen til hovedstad. I dag restaureres Bryggen som ble gjenoppbygd etter bybrannen i 1702. • Havstigning og utvasking av grunnvannet har fått de mange lagene med gammelt fundament til å råtne og de verdenskjente bygningene til å synke. • Det er lagt ned en stor jobb med å stabilisere grunnen. Bygningene blir nå jekket forsiktig opp, og nytt fundament bygges på gammelt vis. TIDSRIKTIG VIS: Sondre Andersen og Bjarte Baade Sandal gjør klar stokkene fra Hardanger, som er saltvannsimpregnert etter uker på sjøbunnen. fbaargang2016 fbseksjonFEL