18 ~ FAGBLADET | 8 | 2016 | havna i 1944 da samtlige tak blåste av. I 1962 ble Stiftelsen Bryggen dannet. Dagens prosjekt begynte for 17 år siden. – Det er et møysommelig arbeid, medgir Røbec. – Bygger vi en bolig, kan vi se nesten et helt hus reise seg på ei uke. Her er vi fornøyd om vi blir ferdig med en laftestokk på samme tida. – Men vi er privilegerte som får jobbe med dette, understreker Rasmus Nygaard mens han svinger øksa for å tilpasse tømmeret fra Hardanger. – Dessuten, etter hvert som vi får trening, så går det faktisk ganske raskt å jobbe med øks og 1700-talls verktøy. REDDER KUNNSKAPEN Riksantikvaren krever at arbeidet skal skje tidsriktig, enten det er lafting, bolverk eller interiørsnekring – både når det gjelder verktøy og teknikker. – Noe verktøy har vi funnet i askelaget og kopiert, og informasjon er samlet fra tradisjonsbærere, eldre snekkere og tømrere som har lært teknikker fra sine besteforeldre, forklarer Røbec. Nå tar de vare på kunnskapen. FAGUTDANNING FOR VERNEVERDIG HÅNDVERK • Om kort tid kommer Utdanningsdirektoratet med en rapport om hvordan framtidig utdanning for restaureringshåndverk bør se ut. Den har Fagforbundets ganske ferske faggruppe for fagpersoner i verneverdig tradisjonshåndverk vært dypt involvert i. • I dag fins ingen fagutdanning i tradisjonshåndverk, og kunnskapen føres videre av spesielt interesserte som lærer av hverandre og henter kunnskap fra eldre håndverkere som har lært av sine forfedre. • Fagforbundet er representert i et yrkesutvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag i Utdanningsdirektoratet. PÅ JOBB / RESTAURERINGSHÅNDVERK OG KULTURARV PRIVILIGERTE: – Her har vi trearbeid og tid til å gjøre skikkelig jobb. GAMLE KOLLEGAER: Rasmus Nygaard og Marius Røbec bygger bolverk over askelaget etter brannen i 1702. Her jobbet deres kollegaer for 300 år siden. fbaargang2016 fbseksjonFEL