| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 21 slippe å yte maksimalt hver dag. Det kan føre til dårligere funksjonsnivå og psykisk helse, sier Haukaas. EN VERDIFULL ARENA Mange har lite nettverk, og særlig for dem som ikke bor i et fellesskap, betyr det mye at personalet hjelper dem med småting. Som å sy i en knapp eller ringe et kontor. Senteret skal være et sted med mange tilbud og få krav. Og et sted der hver enkelt får sette egne ord på sine liv. – Vi ser at det er verdifullt å ha en arena utenfor hjemmet. På den måten kan våre seniorer komme hjem og fortelle hva de har opplevd i dag, sier Skjoldvor Haukaas. Også fra pårørende kommer det mange tilbakemeldinger om at dette er et godt tilbud. Liv Tunes sitter i sofaen og strikker. Hun er ganske fersk som pensjonist og fikk tilbud om å begynne på Håstein etter sommeren. – Det er så kjekt å komme hit. Folk er veldig greie. I går var jeg på dansekurs, og i dag har jeg bakt eplekake til alle sammen. HÅSTEIN SENIORSENTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Drives av Bergen kommune. Kjernetid kl. 9.30–13.30. 28 brukere. 5,4 stillinger MYE Å LÆRE: Senait Hagos er lærling på Håstein seniorsenter. Her har de ansatte stor kompetanse om eldre med utviklingshemning. ALLE BLIR SETT: En sang der alle blir nevnt og hilst på skaper felles hygge. Astrid Stø er kommet til Kari Hansen. Berit Dalen, Dina Svea ( t.h) og Anne Margrethe Fjelltvedt følger med. fbaargang2016 fbseksjonFEL