| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 39 boligprisene øker i storbyene: økt folketall, en skattepolitikk uten bremseklosser, mangelen på et mer profesjonelt leiemarked og offentlig subsidiering av folk som leier ut egen bolig. Hun skulle ønske seg et privat, mer profesjonelt leiemarked, hvor deler av boligene var satt av til unge og folk med dårlig råd. Så kunne staten heller subsidiere disse utleierne i stedet for boligeiere som allerede er godt stilt. HAR KJØPT FIRE LEILIGHETER Kristoffer Thomsen og tre venner har dannet et firma som kjøper opp og leier ut leiligheter sentralt i Oslo. På seks år har vennegjengen kjøpt fire leiligheter, som de leier ut. For å komme i gang som investor, brukte Thomsen av sparepengene sine. – Verdiøkningen på leilighetene gjør anskaffelsene lønnsomme. Beliggenhet og standard er de viktigste kriteriene vi ser etter ved et kjøp, sier Thomsen. Helst leier han ut til studenter, som er sikre betalere på grunn av studielånet og som gjerne deler leien med studievenner. De fire investorene har skutt inn fire millioner kroner selv, resten har de lånt av banken. Det de tjener fra leilighetene, går til videre oppkjøp, men akkurat nå har de satt en foreløpig kjøpestopp. Bankene har blitt strengere med utlån de to siste årene, forteller han, og tar det som et tegn på usikkerhet i boligmarkedet. Motivet for investeringene er å sikre familien. – Jeg håper at jeg kan tjene såpass at min egen sønn kan få seg en leilighet i framtida. Den personlige profitten betyr ikke at han syns utviklingen i dagens boligmarked er ideell. – Boligmarked er usunt. Begge søsknene mine sliter veldig for å komme inn på boligmarkedet. Samtidig må ikke folk bo i Oslo. Det går an å flytte til en annen by og leve lykkelig der. INVESTERING: Uzma Rana kjøpte en utleieleilighet for penger hun arvet fra faren sin. Her foran leiligheten på Stovner i Oslo. fbaargang2016 fbseksjonFEL