| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 57 Snart går teppet opp. Påkleder Robert Andresen sørger for at kongekrone og –kappe er klare på sidescenen. Over 40 barn er med i forestillingen. Marthe Andreassen er en av barneassistentene som sørger for at er Isac Klouman og de andre små er på rett sted til rett tid etter at maskør Ingunn Schumann Mosand er ferdig med jobben. Mellom et selkostyme og et kaninhode venter Hanne Skille Reitan på å entre scenen som heksens datter i rosa juksepels. Fra sidescenen følges forestillingen med argusøyne. 2 1 3 4 4 fbaargang2016 fbseksjonFEL