| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 3 ØNSKER Å LEVE LENGE Jan Rønning ga seg med råkjøret som hotellkokk og begynte å jobbe på institusjonskjøkken. – Jeg fant ut at jeg ønsker å bli gammel. HEGE BAKKEN BREEN | ANSVARLIG REDAKTØR HVIS ARBEIDSVILKÅR ER VIKTIGST FASTE SPALTER 50 ÅR PÅ SCENEN – Døden er en del av jobben – og av livet, mener musiker og sykepleier Claudia Scott. SØPLA MÅ BORT Ruskevær og minusgrader stopper ikke renovatør Per Egil Tuvan i å gjøre jobben sin. 5 Fanesaken 15 Matpakka mi 29 På fagbladet.no 60 KRONIKK: Til den siste dråpe 62 Debatt 67 Forbundslederen 76 Bare spør 78 Oss 80 Kryssord 81 Eriksens skråblikk og Petit 82 ETTER JOBB: Iskald fornøyelse 84 EN AV OSS: Starstruck i Lofoten 34 48 54 Fagbevegelsen og Arbeiderpartiet skal være garantistene for et anstendig arbeidsliv. Økt press på lønninger og tariffer viser at dette er viktigere enn noen gang. Derfor har det vært en lidelse å se det rødgrønne byrådet i Oslo håndtere søppelkaoset i byen, en situasjon de i realiteten arvet fra det borgerlige byrådet, som lot pris telle hele 75 prosent av anbudskonkurransen. Fagbladet har i flere år fulgt utviklingen i renovasjonsbransjen. Vi har avdekket to forskjellige verdener. I kommuner som drifter renovasjonen selv, står de ansatte i jobb i årevis, med trygge arbeidsvilkår og pensjon. I kommuner som har satt tjenesten på anbud, rekrutteres ansatte fra land med lavt lønns- og kostnadsnivå – ansatte som er villige til å risikere helsa for minstelønn, som løper raskere og godtar overtidskrav langt ut over lovens bestemmelser. Det bør med andre ord ikke overraske Veirenosjefen at de ansatte blir syke, noe han nylig forklarte det vedvarende søppelkaoset med. Og når Arbeidstilsynet avdekker hele 344 lovbrudd på én måned, er det ikke rart at det begynner å gløde rødt hos Fagforbundets fylkeslag i Oslo også. Fylkesleder Mari Sanden blåste nylig ut på Facebook og støtter Rødts forslag om at kommunen bør ta tilbake tjenesten innen 1. januar 2018. Om ikke annet vil et skritt i mer rødgrønn retning være å la lønns- og arbeidsvilkår telle mye mer i anbudsrundene. I Sarpsborg er for eksempel arbeidsvilkår og miljø vektet hele 60 prosent. Det er altså mulig. Hvis altså arbeidsvilkår er viktigst. FOTO: HARALD VINGELSGAARD FOTO: ANITA ARNTZEN FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL