| 2017 | 1 | FAGBLADET ~ 29 LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS | PÅ NETT Vedlikeholdsetterslep er ikke det mest sexy ordet i det norske språket. Men hvis det er derfor de viktige oppgavene taper kampen om kommunekronene, burde saken være enkel å løse: Let’s make vedlikehold sexy! LES PÅ FAGBLADET.NO MER PÅ NETT: Jo større etterslepet på vedlikehold blir, desto høyere risiko for spektakulære ulykker og groteske katastrofer. Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. Også helsebygg er preget av forfall. Problemet er prioriteringer i trange budsjetter og manglende vilje til langsiktig bruk av penger. 1 2 3 + Vedlikehold må bli sexy SVEIN MORTEN SØRENSEN, styremedlem i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk. CHRISTINA SØGÅRD: Vi trenger høyskoleutdannede HANNA KVAMSÅS: Europa rekomunaliserer renovasjonen LENE SCHMIDT: Fortett med vett VIKTIGE FUNN HELSEARBEIDERE RAPPORTERER IKKE TRAKASSERING Tafsing og seksuell trakassering fra pasienter og brukere er et betydelig problem, men få tar det opp med tillitsvalgte. NAV LYKKES MED INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Slik sørger Nav Hadeland for at over halvparten av de med psykiske utfordringer kommer i jobb. MANGE JENTER ER REDD FOR TEKNOLOGI – Jenter må tørre å knekke ikt-koden. Ingen grunn til at dette skal være et guttefag, sier lærling Anja Helen Isvik. RENHOLD ER IKKE FOR AMATØRER – Du skal kunne en god del om kjemi i denne jobben, sier renholder Cecilie Frugaard. FOTO: JAN LILLEHAMRE Les alle artiklene på fagbladet.no/ fagligfokus fbaargang2017 fbseksjonFEL