62 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGFORBUNDET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. MAKTMISBRUK Hvem tar vi vare på? LO I HORTEN har sett og er opptatt av at lagmannsretten har frikjent tre menn som har voldtatt en kvinne som var gjort svakere enn dem. Dette er handlinger vi som samfunn ikke kan akseptere. Vi i LO i Horten er klar over at det i alle grupperinger i samfunnet har forgått og foregår handlinger som rammer de som er svakere enn oss. Arbeiderbevegelsen er ikke noe unntak. Vi kan velge hvilken flokk vi vil være med i. Arbeiderbevegelsen er en flokk som er opptatt av holdninger som likeverd, samhold, solidaritet og fellesskap. Disse holdningene forebygger handlinger som krenker eller skader de som er svakere enn oss. For oss er hver dag en dag hvor vi jobber for å få våre holdninger til å bli virksomme handlinger. Med bakgrunn i dette vil menn i LO i Horten si følgende: • Menn skal ikke på noen måte skade de som er svakere enn oss. • Menn skal alltid høre etter, og de skal trekke seg unna når en kvinne sier nei til berøring. • Menn skal aldri akseptere at andre menn snakker om maktmisbruk mot kvinner. • Menn skal lære gutter at vi lever etter disse holdningene. Styret i LO Horten ved Roger Feed, Tom Jensen, Terje Johansen, Kjell Arne Lie og Magnus Olafsson FOTO: COLOURBOX ORGANISASJON Hvor er Fagforbundet? Vi er heldige i Norge på veldig mange måter. Blant annet er vi verdenstoppen i blant annet velferd og demokrati. Fagbevegelsen skal ha en svært stor del av æren – og ansvaret – for dette. Jeg vil imidlertid hevde at vi nå ser tydelige tegn på at de fleste fagorganisasjoner hviler på sine laurbær. For aldri har de vært så anonyme i samfunnsdebatten som nå! Til og med LO – likeså Fagforbundet. Hva er årsaken(e)? Jeg har mine teorier og lar meg gjerne utfordre hvis noen ønsker å gjøre det. Mine oppfordringer i denne omgangen går til toppledelsen både i LO og de enkelte fagforbund: • Kom fram, bruk media. • Vis hva dere står for. • Vis ryggrad. • Ikke la dere smitte av bekvemmelighetssyken som herjer blant vår politikere. Petter Johansen, medlem og pensjonist fbaargang2017 fbseksjonFEL