66 ~ FAGBLADET | 1 | 2017 | MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no INGEN ALMANAKK FRA FORBUNDET I ÅR *– Hovedgrunnen til at Fagforbundets trykte kalender ikke sendes ut til alle, er at ny teknologi, kalender på mobil og håndbøker med almanakkdel, gjør at behovet etter hvert er blitt mindre. Det er verken god økonomi eller miljøvennlig å sende almanakk til flere titalls tusen medlemmer som ikke bruker den, sier informasjonssjef Tone Zander. I Fagbladet nummer 8 og 9 hadde vi en notis om at kalenderen ikke blir sendt ut til alle, og hvor de som ønsker den kan henvende seg. Du kan fortsatt ringe 21 07 25 93 eller sende e-post til kundeservice@ artisti.no og bestille Fagforbundets kalender. Husk å oppgi navn og adresse. Et nytt opplag er i trykken, så hvis du allerede har bestilt, skal du ikke bestille på nytt. – Vi beklager forsinkelsene og lover bedre informasjon, bedre bestillingsrutiner og ikke minst en bedre almanakk for 2018, sier Zander. Almanakken blir i år ikke sendt ut med Fagbladet, men medlemmer kan bestille og få den tilsendt gratis. MELD FRA OM ENDRINGER n Har du flyttet, byttet jobb, blitt arbeidsufør eller gått av med pensjon? Disse endringene fanges ikke opp av Fagforbundet automatisk. Derfor er det viktig at du gir beskjed til din lokale fagforening for at de skal ha riktige opplysninger om deg. Dette har betydning for både kontingent, forsikringer og andre ytelser fra forbundet. Logg deg på medlemsportalen: http://medlem.fagforbundet.no for å komme i kontakt med lokal tillitsvalgt, foreta adresseendringer, stille spørsmål eller få oversikt over viktige forhold angående ditt medlemskap. Vi har laget en ny og enkel påloggingsløsning som kun krever personnummer og mobilnummer. Det er enkelt å komme i direkte kontakt med dem som kan hjelpe deg gjennom medlemsportalen! 23–24/1 Samling for turnus veiledere i lokalene til Fagforbundet sentralt i Keysers gate i Oslo. 25/1 Samling for brukerstyrte personlige assistenter som ønsker å diskutere dilemmaer som denne alternative organiseringen av bistand byr på. Foregår i forbundets lokaler i Keysers gate i Oslo. 30/1–3/2 arrangeres den første delen av tillitsvalgtutdanningen Fase 3 i 2017 på Sørmarka utenfor Oslo. Del to blir i Bergen 23.–28. april. 8/2–2/3 Fagforbundets årlige brannkonferanse for medlemmer i brann- og redningstjenesten arrangeres på Gardermoen. 9–10/3 Årets Sykehuskonferanse i regi av Fagforbundet går av stabelen i Tromsø. 13–15/3 Nasjonal konferanse for ansatte i ambulanse og AMK-sentraler arrangeres på Storefjell, Gol. 13–15/3 Konflikthåndtering blir ett av temaene når barnepleiere og jordmødre i Fagforbundet samles til sin årlige konferanse på Gol. Også møte med familier i smertefulle kriser, trygge foreldre og trygge barn samt skeive foreldre er tema. fbaargang2017 fbseksjonFEL