| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 11 P risen telte kun 40 prosent da Sarpsborg tildelte en fem år lang kontrakt for avfallshåndtering i desember. Kontrakten med Norsk Gjenvinning ble undertegnet samtidig som Oslo sliter med tidenes søppelkaos etter å ha valgt en ny og langt billigere operatør. Der Oslo hadde vektet pris med 75 prosent, valgte Sarpsborg å la bransjen konkurrere om å være mest miljøvennlig og ha de beste arbeidsvilkåra. Resultatet ble at Østfold-byen endte med et av tidenes sterkeste miljøanbud (se faktaboks). – DETTE GIR UTVIKLING Sarpsborg-anbudet falt i god jord hos bransjen selv. Selskapene kastet seg rundt for å finne gode miljøløsninger og utrede opplæringsplaner og hvordan de skal ivareta ansatte. – Skal vi ha utvikling, må vi få konkurrere på annet enn pris, sier administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon, Jørgen Nikolai Pettersen. Han mener innbyggerne er mer opptatt av kvalitet enn av pris. Søk på renovasjonsanbud gjennom fjoråret viser at det ble lagt mindre og mindre vekt på pris. – Sarpsborg valgte bærekraftige løsninger framfor pris. Det er også i tråd med målene for avfallshåndtering i kommunene, påpeker Pettersen. – Det er begrenset hva vi kan konkurrere med for å gjøre jobben billigst mulig, sier Pettersen. Han tror mange kommuner angrer på jaget etter billigst mulige tjenester. – Det ligger nok mye læring bak den nye trenden. Skal vi drive innovasjon og utvikling gjennom anbud, må aktørene få konkurrere på andre områder, sier Pettersen. Arbeidsmiljø viktigere enn pris Hvem er best på miljø og arbeidsvilkår? Det spurte Sarpsborg kommune om da renovasjonen skulle ut på nytt anbud. TEKST: OLA TØMMERÅS ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX fbaargang2017 fbseksjonFEL