22 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | TI FRISKESTE KOMMUNER 2015 TI SYKESTE KOMMUNER 2015 KILDE: KS DETTE GJØR ANSATTE FRISKE • Være trygg på jobb og egen kompetanse. • Være faglig oppdatert. • Bli møtt med forventning og respekt. • Ha rett person på rett jobb. • Stolthet i jobben (vi trenger deg). • En leder som raskt ordner opp. • Raske tilbakemeldinger fra leder. • Imøtekommende ledelse (gi og ta). SYKEFRAVÆR % SYKEFRAVÆR % Utsira 4,32 Bokn 5,04 Kvitsøy 5,06 Tolga 5,12 Hornindal 5,47 Bykle 5,55 Lardal 5,60 Fitjar 5,63 Lærdal 5,64 Halsa 5,71 Ballangen 16,18 Fosnes 15,63 Berg 15,02 Leksvik 14,63 Berlevåg 14,54 Narvik 14,07 Porsanger 14,02 Karasjoga Gielda/Karasjok 13,92 Flatanger 13,85 Moss 13,32 HAUGESUND HJEMMETJENESTE, AVDELING SØR personell for å få kontinuitet både for brukerne og de ansatte, sier Haugen. SUNN HVERDAGSKOST – INGEN SLANKEKUR På rådhuset er enhetsleder for helse og sosial, Tone B. Steinsvåg, glad for det lave fraværet. – Dette er resultat av stødig hverdagsjobbing, ikke et fraværsprosjekt. Det kan lett bli som hysteriske slankekurer der pila først går ned, men så øker vekta til det dobbelte etter en stund. På avdeling sør har leder klare forventninger til – og respekt for – de ansatte. Hvis noen er syke, må de ringe leder samme morgen, og hvis noen er litt ute av form, tilrettelegges dagen med litt lettere arbeidsoppgaver, forklarer hun. – Tilbakemeldinger fra de ansatte er at de opplever å bli sett og hørt. GOD INTERN KOMPETANSE Steinsvåg er opptatt av å få overført måten denne avdelingen drives på til resten av tjenestene i kommunen. – Nå er det opp til oss i rådhuset å spre velfungerende metoder. Vi trenger ikke bruke masse penger på eksterne konsulenter når vi har internkompetanse i god ledelse hos Elin Haugen, fastslår Steinsvåg. * PÅ JOBB / TILRETTELEGGING FAGLIG PÅFYLL: Fotball er samtaletema i dag. Da har de mye å snakke om. fbaargang2017 fbseksjonFEL