| 2017 | 2 | FAGBLADET ~ 39 SETTER FARGE PÅ ARBEIDSDAGEN: De ansatte ved Miljøarbeidertjenesten Eina, Bøverbru, Reinsvoll måler arbeidsdagen ved hjelp av de fargerike ballene. F.v Gjertrud Fossnes, Linda Hammerstad og Stine Evenrud. fbaargang2017 fbseksjonFEL