62 ~ FAGBLADET | 2 | 2017 | E-POST: DEBATT@FAGBLADET.NO Debatt Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer, maks 3000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. LIKESTILLING Menns språk avslører holdninger FORUNDRET, MEN IKKE OVERRASKET, leser jeg i forrige nummer av Fagbladet innlegget fra styret i Horten LO skrevet av fem menn. Det er åpenbart at de ser seg selv som de sterkeste. «De som er svakere enn oss» betyr at «de» er kvinner og «oss» er menn. «De som er svakere enn oss», går igjen i teksten flere ganger. Jeg vil ha meg frabedt å bli betegnet som svakere enn menn. Vi kvinner er like sterke og mer utholdende, vi føder barn og får lavest lønn som belønning. Kampen for lik lønn er en del av klassekampen og som frontes av kvinner, mens mannfolka i LO har motarbeidet det etter beste evne. Arbeiderbevegelsen har ikke tatt vare på kvinner, og barn, men har vært like kvinnefiendtlige som alle andre institusjoner. Først når kvinner reiser seg og blir forbannet over undertrykkingen og gjør jobben sjøl, blir det endringer. Må kvinner si nei? Hvorfor mener mange menn at det å berøre en kvinnekropp på jobb eller på et utested er en rett menn har? Samtidig vet de umerket godt at det oppleves krenkende og handler om mangel på folkeskikk. Det samme gjelder skitpraten menn bedriver på bakrommet. Disse holdningene tilsier at det fortsatt er kvinners ansvar å sette grensene for halv- og helvoksne menn. Og ikke nok med det – vi har også menn fra andre kulturer som burde få seg et kurs i folkeskikk. Styret i LO Horten må gå i tenkeboksen før dere kan oppdra egne sønner på en troverdig måte. Og hvorfor er det ikke kvinner i styret i LO Horten? Brit Lien ORGANISAJON Kutt ut pengestøtte JEG REAGERER PÅ SAKEN i forrige nummer av Fagbladet om de fem palestinaambassadørene som bruker fellespengene til en reise som ikke har noe med forbundets arbeidsområder å gjøre. Jeg jobbet sammen med flere som ikke kunne være medlem i Fagforbundet på grunn av forbundets engasjement i Midtøsten. Jeg forstår godt hvis nye medlemmer uteblir. Kutt ut all partistøtte og palestinastøtte. Da får forbundet garantert mange nye medlemmer. LO må være bærekraftig uten partibok. Torleif Eiane Faksimile fra Fagbladet 1/2017. De som er svakere enn oss, betyr at «de» er kvinner og «oss» er menn. fbaargang2017 fbseksjonFEL