og snakker om hva de skal være med på. De to er enige om at alle ansatte må dra i samme retning, og etter seks år som aktivitør syns Marianne de aller fleste er positive til ulike aktiviteter. – Særlig de unge har fine holdninger og overskudd til å bidra. Det er hyggelig å se de nye helsefagarbeiderne som bidrar med det lille ekstra når de er på jobb; de byr opp til dans og synger med i allsangen. FLØRT PÅ FEST På hyggekvelden er alle innstilt på å yte litt mer. Både unge og eldre pleiere har motivert og fulgt beboerne til hyggekvelden, og lokalet er fullt. Når kakefatene ikke lenger bugner, tar den profesjonelle entertaineren over. – Nå har vi spist, drukket og sunget. Men én ting har vi glemt. Vi har ennå ikke flørtet, smiler Hans-Arne Arntsen. Så stemmer gladgutten fra Helgeland i med en sang så godt som alle over 80 aldri kan få nok av; I love you because. Dermed er det slutt på stillesittende allsang. Golvet fylles av danseglade, festpyntede eldre og pleiere i uniform. • Involver kollegaene og hold dem oppdatert slik at de kan motivere beboerne og følge dem til aktivitetene. • Gi frivillige en mulighet til å bidra. Ikke alle passer til å gjøre en innsats på sykehjem, så de må velges med omhu. • Frivillige trenger veiledning. De må få vite hva de kan gjøre og når de skal søke hjelp hos pleierne. • Også frivillige må avgi taushetsløfte. • Undersøk hva hver enkelt beboer mestrer slik at de får oppgaver og tilbud som de klarer. Finn også ut hva som interesserer dem. Da kan du tilby aktiviteter som fenger. BRA Å GJØRE: HELT FEIL: Mariannes råd for aktiviteter • Når du planlegger aktiviteter og turer, må du ta i betraktning at de fleste beboerne fort blir slitne. En konsert må ikke være for lang. Det må heller ikke en busstur være. • Siden finmotorikken til de fleste ikke lenger er så god, er det få beboere som klarer å bruke hendene til for eksempel å strikke. Pass på å velge aktiviteter som ikke gir nederlagsfølelse. • Som aktivitør er det viktig å tilby aktiviteter som flest mulig beboere kan være med på. For eksempel ha så mange frivillige hjelpere på et verksted at beboerne kan arbeide på ulike nivåer. TAKK: En av beboerne syns Marianne Lillebø fortjener en god klem for denne fine festen. BLIR OFTE MED: – Aktivitet er viktig, og beboerne spør ofte om det er noe på programmet i dag, sier Lasse Tveter. Pleieassistenten er gjerne sammen med Steinar Jahrmann. | 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 27 KRAV TIL AKTIVITØR • For å arbeide som aktivitør bør du være kreativ og interessert i mennesker med behov for bistand. De fleste aktivitørene arbeider på sykehjem, dagsenter for hjemmeboende eldre med en demenslidelse, aktivitetssentre eller bolig for personer med utviklingshemning eller brukere med psykiatriske lidelser. • Aktivitør er ikke en beskyttet tittel, og de fleste aktivitører har ikke fagbrev i aktivitørfaget. Mange kreative mennesker med annen relevant bakgrunn, som for eksempel hjelpepleiere, arbeider som aktivitører. • For å ta fagbrev som aktivitør, kan du ta to år på videregående og to år som lærling: Vg1 Design og håndverk eller helse- og oppvekstfag Vg2 Aktivitør Følgende skoler tilbyr utdanning som aktivitør: Eilert Sundt videregående skole (Lista, Vest-Agder) Aglo videregående skole (Skatval, Nord-Trøndelag) Thora Storm videregående skole (Trondheim). Dersom du har arbeidet som aktivitør uten formell kompetanse, kan du få vurdert din realkompetanse og ta fagbrev som praksiskandidat. fbaargang2017 fbseksjonFEL