| 2017 | 3 | FAGBLADET ~ 47 POLITISK PRESS I Oslo rådhus presses byråd Lan Marie Nguyen Berg beinhardt av både partiet Rødt og Fagforbundet Oslo. Rødt-leder Bjørnar Moxnes truer med mistillitsforslag dersom kontrakten ikke brytes og tjenesten rekommunaliseres. Samtidig som Rødt kaller inn pressen for å fortelle om mistilliten, rapper Nguyen Berg oppmerksomheten. Aftenposten avslører direkte på konferansen til Moxnes: Byråden sparker renovasjonsdirektøren. Han må gå på dagen. BLAKK FØR LØNNINGSDAG Søndag 19. februar 2017 er det hektisk i Oslo rådhus. Byrådsleder Raymond Johansen skal komme med en kunngjøring om renovasjonen. Klokka 17 annonserer han at kontrakten med Veireno sies opp, kommunen tar over avfallsinnsamling og alle ansatte og at Veireno slår seg selv konkurs. Dagen etter er det lønningsdag, men kassa til Jonny Enger er tom. Selv tok han ut åtte millioner kroner i utbytte fra Veireno, i tillegg til ei lønn på 2,6 millioner i 2015. Det har også vakt oppsikt at han kjøpte leilighet til 45 millioner kroner på Tjuvholmen i Oslo. FIKK ENDELIG VINTERHANSKER Første dag med kommunen som ny arbeidsgiver, tar hovedtillitsvalgt Anne Sandborg med seg et lager med vinterhansker etaten hadde liggende opp til parkeringsplassen på Alnabru. Mens byrådslederen ønsker 170 renovatører velkommen til kommunen, deler hun ut hanskene. – De blei blanke i øya. Hittil i vinter har de kun hatt sommerhansker, forteller hun. Andre kalte hanskeutdelinga for et mediestunt. Sandborg mener det var beskrivende for hvordan Oslo kommunes renovatører ble behandlet i den korte tida med lavprisrenovasjon. Nå er det opp til kommunen å gjenreise tilliten, både overfor innbyggerne og ikke minst de som skal gjøre jobben. desember og januar. De slår tilbake påstandene fra etaten og politisk ledelse om at lovbruddene er tatt tak i. I januar teller staben hele 169 ansatte. Planen var at oppdraget skulle gjøres av 89 renovatører. Men Morten Pretorius og Åge Christoffersen fikk rett. Det er ikke mulig å gjennomføre det Veireno lokket Oslo-politikerne med. Og når Veireno må betale for ekstrabemanningen som må til for å følge lovens bestemmelser om arbeidstid, så renner millionene ut. NOVEMBER Oslo kommune innrømmer oppstartsproblemer. DESEMBER Fagbladet avslører timelistene til Veireno i Oslo. Ansatte har jobbet opp mot 90 timer i uka. FEBRUAR Arbeidstilsynet politianmelder Veireno for lovbrudd i Oslo. Søndag 19. februar: kontrakten avsluttes. Tirsdag 21. februar: Konkurs åpnes i Veireno. JANUAR Arbeidstilsynets rapport: 344 lovbrudd for 28 ansatte den første måneden. Rødt truer med mistillit mot byråd Lan Marie Nguyen Berg. Renovasjonsdirektøren får sparken. Ansatte er utslitte etter å ha stått i klagestormen. HOVEDTILLITSVALGT ANNE SANDBORG 2017 fbaargang2017 fbseksjonFEL