6 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | AKTUELT FRISØRENE TIL KAMP FOR EGEN HELSE *Ingen har mer eksem, få har like mye astma, kols og muskel- og skjelettplager. Likevel tas ikke frisørenes helse på alvor, ifølge HMS-ansvarlig i Frisørenes fagforening Fagforbundet, Vivian Jacobsen. – Frisørenes helse anses som lite viktig og prioriteres ikke, sier hun. Nå er en underskriftsaksjon i gang. Den ble startet i Europa av frisørenes avdeling i den europeiske arbeidstakerorganisasjonen UNI etter uttalelser fra president Jean-Claude Junker i EU-kommisjonen. Han omtalte frisørenes kampanje som «small stuff» og en type kampanje som EU ikke skulle bruke energi på. --- BJØRNAR MOXNES VIL FARGE AP RØDT *Rødt-leder Bjørnar Moxnes drømmer om en Ap-regjering som styrer på Rødts nåde. – Det ser veldig lovende ut, konstaterte Moxnes før partiets landsmøte nylig. Helt siden februar 2015 ville nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger. Det betyr at partiet kan ligge godt an til å komme tilbake etter 20 års fravær. Den gang het partiet Rød Valgallianse og frontfiguren Erling Folkvord. – Vi har vind i ryggen, har 50 prosent flere medlemmer enn ved forrige stortingsvalg, og vi er med på å styre flere viktige norske byer, sier Moxnes til NTB. Flere kommuneansatte tør varsle *Seks av ti ansatte i kommunesektoren varsler om kritikkverdige forhold. Det er flere enn i arbeidslivet for øvrig (53 prosent). Dette kommer fram i en fersk Fafo-rapport om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner utført på oppdrag for kommunenes interesseorganisasjon KS. 21 prosent – det vil si én av fem kommuneansatte – har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold som burde ha vært stoppet. I arbeidslivet for øvrig er det 16 prosent som har erfart et kritikkverdig forhold. «Destruktiv ledelse som er ødeleggende for arbeidsmiljøet» er det flest rapporterer om som kritikkverdig – etterfulgt av trakassering/mobbing av kollegaer og brudd på etiske retningslinjer. Et viktig spørsmål er om det hjelper å varsle om kritikkverdige forhold. Nesten halvparten (43 prosent) svarte at varslingen ikke hadde ført til vesentlig endring, mens 38 prosent svarte at det hadde hjulpet å varsle. VARSLET I ÅREVIS: Pensjonist og tidligere busselektriker Jan Erik Skog i Unibuss varslet i en årrekke om korrupsjon i selskapet. Til slutt ble han trodd, og har senere fått Fritt ords pris for varslingen sin. FOTO: OLA TØMMERÅS FOTO: METTE HAUGEN fbaargang2017 fbseksjonpdf