et er kaldt i den store treningshallen, men på Lisbet Midtgårds panne pipler svetteperlene. Med en kanarigul kettlebell i hver hånd gjør hun dype knebøy før hun presser, løfter og svinger de 16 kilo tunge støpejernskulene over hodet. – Jeg er her 15–16 timer i uka. I tillegg til egentrening er jeg også instruktør og coach. Og renholder. De ulike rollene går over i hverandre. Jeg er her hver dag, enten jeg får betalt for det eller ikke. Når formiddagens treningsøkt er over, piler Lisbet hjem for å være der når de tre barna kommer fra skolen. Deretter videre til Porsgrunn svømmehall der hun har en 60 prosent stilling på ettermiddagsog kveldstid. Lisbet har jobbet som badevakt siden hun var 18. – På badet er det ikke mulig å få full stilling på kveldstid, så kombinasjonen med jobb i svømmehallen og på treningssenteret er perfekt. Treningen betyr enormt mye for meg, sier Lisbet og forklarer: –Jeg var konkurransesvømmer som ung. Så sluttet jeg, fikk tre barn og ble tjukk. Da vekta bikket 100 kilo sluttet jeg å veie meg. Nå har jeg trent her i fire år, og har fått et nytt liv. – Når jeg jobber på denne måten, slipper vi tidsklemma både morgen og ettermiddag. – Tenker du på hvordan dine prioriteringer vil slå ut på pensjonen din? – Det kan kanskje bli vanskelig å gå av med førtidspensjon, men jeg er ikke bekymra. Jeg tenker at jeg lever nå, og lever livet slik det er best for meg. «Jeg tenker at jeg lever nå, og lever livet slik det er best for meg.» LISBET MIDTGÅRD, 37 år Badevakt, 60% TILTAK MOT DELTID HAR LITEN EFFEKT De fleste kommunene har satt i gang tiltak for å få flere til å jobbe heltid. Men tiltakene har hatt liten eller ingen effekt. Fortsatt jobber over halvparten i kommunene deltid. Hele to av tre jobber deltid i helse- og omsorgsektoren. Fagforeningsledere og politikere mener dette er et samfunnsproblem, uansett om det er frivillig eller ufrivillig. Så hvorfor vil ikke flere jobbe heltid? Fagbladet har forsøkt å finne svaret ved å spørre dem som velger bort full jobb. | 2017 | 4 | FAGBLADET ~ 33 fbaargang2017 fbseksjonpdf