40 ~ FAGBLADET | 4 | 2017 | Celina jobber bare mandager og onsdager, men er på vakt 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Som mor til et funksjonshemmet barn, kan hun aldri stemple ut. – Jobben var en del av identiteten min. Jeg har alltid vært en som jobbet, begynte med småjobber ved siden av skolen som 12-åring. Du mister en del av deg selv når du ikke lenger kan jobbe som før. Siden datteren Linnea ble født for 13 år siden, har ikke Celina hatt noe valg: Linneas behov må komme først. Det er sykdom, det er utredninger, det er møter – lista med gjøremål og forpliktelser som må prioriteres foran egen jobb, er lang. – Hvem vil vel ansette meg? spør Celina. – Jeg er alltid på etterskudd, alle tidsplaner er sprengt. Jeg har vært sykmeldt, gått på arbeidsavklaringspenger, prøvd meg i forskjellige deltidsjobber. Når jeg begynner i en ny jobb, tenker jeg alltid: Hvor fleksible er de, tro? Jeg er en belastning. Jeg må alltid ha særbehandling. – I mange år tenkte jeg at det var en tilvenning, at det ville falle på plass etter hvert. Nå tror jeg ikke det lenger. Problemet er ikke det hjelpetrengende barnet. Problemet er systemet: utilstrekkelige ordninger, stønader hun må slåss for igjen og igjen, å stadig måtte kjempe for å sikre støtteapparatet rundt Linnea. Deretter kommer utfordringen: Hva skal Celina selv leve av? – Nå har jeg 90 prosent omsorgslønn. En brukerstyrt personlig assistent (BPA) hadde vært en bedre løsning. Da kunne jeg hatt en tilnærmet normal hverdag, og hatt muligheter til å jobbe mer. – Hva tenker du om din framtidige pensjon? Celina trekker pusten dypt før hun svarer: – Du trenger ikke være god i matte for å skjønne at det ikke blir fett. / tema / frivillig deltid / «Jobben var en del av identiteten min». FOTO: WERNER JUVIK CELINA SJØBERG, 44 år Kontormedarbeider, 40 % DELTID I KOMMUNENE • I kommunene og fylkeskommunene jobbet 51 prosent av de ansatte heltid i 2016. Det er en økning på fire prosentpoeng siden 2006. • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunene er 61 %. ANDEL PÅ DELTID Helse- og omsorg: 67 % Undervisning: 42 % Barnehager: 40 % Samferdsel og tekn: 27 % Administrasjon: 22 % Annet: 38 % Kilde: KS TILTAK MOT DELTID • I 2013 undertegnet arbeidsgivere og arbeidstakere i pleie- og omsorgssektoren i kommunene en heltidserklæring. Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og kommuneorganisasjonen KS fornyet avtalen to år senere. Målet var å intensivere arbeidet for en heltidskultur i kommunene. • 85 prosent av kommunene oppgir at de har iverksatt tiltak for å øke andelen som jobber deltid. • 59 prosent av kommunene opplever at tiltakene har hatt liten eller ingen effekt. • Tiltakene som i størst grad er prøvd ut, er arbeid på tvers, langturnusordninger og mer helgejobbing. fbaargang2017 fbseksjonpdf