| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 29 LANGT FRA I ORDEN Anna Bajko prater mye med kollegaene. Hver eneste dag. Hun kommer tidligere når hun skal kjøre kvelden og blir litt lenger når hun har kjørt formiddagen. Mange vil snakke med henne den ekstra timen hun er på stedet. – Vi har mye å prate om, mange spørsmål og mange uløste oppgaver, men vi er optimister. Vi er blitt en sammensveiset gruppe som støtter hverandre. Nå tar vi ett trinn av gangen til ting er i orden, sier hun. Renovatørene spør om norskkurs, om kontraktene, om arbeidstøy og utstyr og ikke minst om det som opptar dem mest av alt: Rutene de kjører. Når skal de justeres? Da Veireno overtok avfallsinnsamlinga i fjor, ble all kjøring lagt om, og avfallet ble hentet ved såkalte optimaliserte ruter. De fungerer dårlig. Og skal vi tro renovatørene, så skyldes det verken innkjøringsproblemer eller manglende lokalkjennskap. – Vi har slitt med de nye rutene siden starten, og vi gjør det fortsatt, sier Bajko. Slik forklarer hun problemene: – Noen lag har altfor mange beholdere på ruta, mens andre har overkapasitet. Enkelte ruter lar seg ikke gjennomføre uten å overlaste bilen. Renovatøren må enten kjøre på avfallsstasjonen og tømme bilen før ruta er ferdig, eller må de laste mer enn lovlig i bilen. Enten blir de forsinket, eller så bryter de loven. HADDE NOE SOM FUNGERTE – Rutene opptar alle. De må justeres, sier Bajko, som i likhet til kollegaene er undrende til omleggingen i fjor. – Oslo hadde ruter og avfallsinnsamling som fungerte. Hvorfor da kaste alt om kull? Når vi Psykologistudier handler om å studere livet, og søppelkjøring er en del av livet. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2017 fbseksjonFEL