| 2017 | 5 | FAGBLADET ~ 69 ansees som fast ansatt, selv om de ikke oppfyller kompetansekravene. I tillegg til at retten mener hun er fast ansatt i kommunen, får Mirhosseini 319.380 kroner i erstatning for økonomisk tap fordi kommunen ikke aksepterte kravet om fast ansettelse i 2014. Kommunen har nå godtatt dommen. VIKTIG DOM – Vi er veldig fornøyd med denne dommen. Dette er nybrottsarbeid som får betydning for liknende tilfeller, sier Hallfrid Kristoffersen ved Fagforbundets kompetansesenter i Stavanger. Hun peker på at de har hatt flere saker der forholdet mellom opplæringsloven og arbeidsmiljøloven har stått sentralt. Lagmannsretten bemerker at på kort sikt vil Mirhosseinis arbeidssted forbli i skolesektoren, men at hun i framtida kan utføre annet arbeid for kommunen. For eksempel assistentoppgaver i skole og SFO i tillegg til oppgaver hun tidligere har utført som tolk, kursholder og miljøarbeider. Zohreh Mirhosseini følte saken som stressende, men hun visste den kunne bli til stor hjelp for mange. Derfor mente hun det var hennes plikt å stå på. Men det hadde hun neppe orket uten Mette Ask og Merete Akerø som gode støttespillere. – De gikk gjennom saken, var veldig positive og ga meg informasjon og motivasjon. Det er veldig viktig å få god hjelp i en slik sak, sier Mirhosseini, som ikke legger skjul på at det har vært et tøft løp. Men nå er hun klar for å feire at hun er fast ansatt i Karmøy kommune etter å ha jobbet der i 14 år. Det er veldig viktig å få god hjelp i en slik sak. fbaargang2017 fbseksjonFEL