24 ~ FAGBLADET | 7 | 2017 | Jan Kristoffer Dale forteller hvordan han selv var helt desillusjonert i årene etter videregående. – Jeg trodde ikke jeg var god til noe som helst, og var nok ganske deprimert på den tida, sier han. – AT DE IKKE FULLFØRER TING I boka møter vi flere som Trygve: De som ikke fiksa skolen og som droppa ut. De ufaglærte og de som aldri flytta hjemmefra. De som aldri fant noen å leve sammen med og de som har blitt forlatt. Vanlige mennesker, deres liv og leven, men som sliter med usikkerhet, kjærlighet, økonomi og seg selv. – Jeg tror det er en fellesnevner for en del av dem som faller igjennom, at de ikke fullfører ting. Jeg så det på oss som jobba som ufaglærte på bryggeriet. Vi hadde ikke fullført videregående, vi hadde ikke tatt lappen, vi hadde falt igjennom på veldig mange arenaer. Det rammer veldig unge mennesker, og de ser kanskje ikke det store bildet, og forstår ikke konsekvensene, sier han. Dale mener et rigid skolesystem må ta en del av skylda for dem som blir stående utenfor både skole og arbeidsliv. Selv ble han stanset fra å gå videre fordi han manglet karakter i et C-språk. – Systemet ser ikke individet, det ser bare grupper, og dette systemet passer ikke for alle. VILLE SKRIVE OM ARBEIDERKLASSEN Dale hadde alltid vært glad i å lese. Da han jobbet på bryggeriet, kunne han høre en lydbok om dagen. – Jeg kom hjem en dag og satte meg ned for å skrive. «Nå skal jeg gjøre det,» tenkte jeg. Da han ble arbeidsløs for andre gang, i 2012, søkte han Skrivekunstakademiet i Bergen. Og kom inn. I 2016 kom debutboka Arbeidsnever. Dale har alltid visst at det er arbeidsfolk han vil skrive om. Sliterne, de med de dårligst betalte jobbene og den mest usikre framtida. Selv vokste han opp med en mamma som var husmor og senere renholder. Faren jobbet på anlegg og ble seinere bonde. Han regner seg som en del av arbeiderklassen. Han vet hva det vil si å jobbe hardt og tjene dårlig. Men han savner flere forfattere #forskjellpåfolk | valg 2017 som skriver om vanlige mennesker med vanlige jobber. – Hvor mange har skrevet skjønnlitteratur om folk som går på Nav? De som faller gjennom, de ufaglærte eller om anleggsarbeideren, renholderen? Hvem er det egentlig som snakker arbeiderklassens sak? Hvor er de bøkene? spør Dale. ÆRLIGE BESKRIVELSER: Dale forsøker å skrive om hverdagen til folk, slik han kjenner det, uten å trekke fra eller legge til TAKKER MOREN SIN: Dale takker moren sin for at han ble så interessert og glad i å lese. Hans leselyst er helt avgjørende for å bli forfatter. fbaargang2017 fbseksjonFEL