| 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 55 å komme til det provisoriske studioet til Røverradioen i treningsrommet. I tre måneder har hun vært en av de såkalte røverne som lager nyheter om livet bak murene. I dag skal Sandra åpne sendingen og fortelle om nytt fra Bredtveit. Hun tar seg god tid for å huske å lete fram de riktige ordene. Hun har ADD – ganske likt ADHD, bortsett fra at personen ikke er hyperaktiv. Det er vanskelig å konsentrere seg og fokusere på én ting av gangen. Av og til får hun jernteppe. Heldigvis er det ikke direktesending. Etter et par opptak sitter introen. – Hei, jeg heter Sandy, og dette er fengslende nyheter fra Bredtveit kvinnefengsel. VIL HA EN ANNEN REGJERING Selv om Sandra sliter med ADD, er hun overraskende tydelig på hva hun mener, som når det er snakk om politikk. Hun vil ha regjeringsskifte og skal stemme på Miljøpartiet de grønne. – Politikken til regjeringen er uholdbar. I de siste fire årene har de disponert budsjettene skeivt og urettferdig. Budsjettene i kriminalomsorgen er kuttet dramatisk. På avdelingene er de nesten alltid underbemannet. Vaktene har mindre tid til oss, og i helgene låses vi inn halv fem. Torsdag 31. august kunne hun si hva hun mener – at hun savner flere kurs, mer vedlikehold og flere psykologer i fengsel. Da stilte nemlig flere politikere til partidebatt i fengselet. Domfelte vet hvor skoen trykker, og Sandra har et tydelig budskap. – Vi ønsker å være selvstendige. Folk må ha noe å gå til etter soning. Skole eller jobb og en plass å bo. Og hjelp til å klare seg økonomisk. Hvis ikke, er det lettjente penger å falle tilbake til kriminalitet. * 7 KJAPPE De rikeste bør betale mer skatt? Enig. Vi bør pumpe opp mer av oljen før det er for seint? Uenig. Det er på tide med regjeringsskifte? Enig. Det må bli dyrere å fly? Enig. Kommuner bør slås sammen med tvang? Uenig. Kommersielle aktører bør ikke få drive velferdstjenester? Uenig. Det er for lett å få trygd i Norge? Uenig. FENGSELSLIVET: – Det har gjort meg godt å komme i fengsel. Her får jeg tid til å tenke. Jeg har blitt mer tålmodig, har roet meg ned og lært å ta mer hensyn. fbaargang2017 fbseksjonFEL