Likhet er grunnmuren i den norske velferdsstaten. Alle innbyggere er like mye verdt og har rett på et anstendig liv, hvor de får brukt evnene sine i arbeid og fritid. Dette høres vakkert ut, nesten for godt til å være sant. Det er det også. Likhetsidealene er under angrep i dagens Norge. Forskjellene øker. Et eksempel er barnefattigdommen som er tredoblet på 15 år. Hele 100.000 barn lever i familier som er og har vært fattige over tid. Nesten tretti prosent av dem som begynner i videregående skole, fullfører ikke. Stadig flere ungdommer faller utenfor. Uten utdanning, ingen jobb. Uten jobb, et liv på trygd. Vi kan stoppe denne ødeleggende forskjellsutviklinga. Det handler om å bruke politiske virkemidler som fremmer likhet, ikke ulikhet. Det handler om å drive rettferdig fordelingspolitikk, først og fremst gjennom skattesystemet. På de fire årene som Høyre og FrP har styrt landet, har det blitt gitt rundt 25 milliarder i skattekutt til de aller rikeste, og formuesskatten skal ytterligere ned. Får disse partiene fortsette i fire år til, vil de usosiale skattekuttene fortsette. Dette er milliarder som kunne gitt flere tusen arbeidsplasser. I stedet får vi flere som Rimi-Hagen. En like viktig effekt av skattekuttene er at det blir mindre til vår felles velferd. Det blir mindre til helse, skole, eldreomsorg, barnehager og viktig infrastruktur. Mange nordmenn ser ut til å tro at vi kan betale mindre skatt, og samtidig beholde velferdstjenestene. Det er en myte. Høyresidens politikk skaper ulikhet, færre jobber og dårligere velferd. Fagforbundet oppfordrer alle til å bruke stemmeretten, og bruk den på partier som vil ha trygge arbeidsplasser, bedre velferd og mindre forskjeller. HØYREPOLITIKK SKAPER ULIKHET METTE NORD | FORBUNDSLEDER | 2017 | 7 | FAGBLADET ~ 73 Høyresidens politikk skaper ulikhet, færre jobber og dårligere velferd. SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no METTE 14/9 NORD | LEDER I FAGFORBUNDET Konferansen «Fra flukt til arbeid» i regi av Hero Norge, NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune. Konferansen setter søkelys på hvor viktig det er å bli en varig del av norsk arbeidsliv for god integrering av flyktninger og innvandrere, Clarion Hotel Stavanger. 18–19/9 Fagdager for deg som jobber med arkiv/ dokumentforvaltning, Fagforbundet sentralt. 20/9 Fagdag for menn i barnehager, Radisson park inn, Gardermoen. 27/9 Fagdag om sanitærrenhold og gulvbehandling i regi av Fagakademiet, Oslo kongressenter. Målgruppa er renholdere, renholdsledere, innkjøpsansvarlige, vaktmestere/ byggdriftere og andre som har ansvar for renhold og vedlikehold av bygg. 28/9 LOs arbeidsrettsseminar for tillitsvalgte, Folkets Hus, Oslo. 28–29/9 LOs utdanningskonferanse på Sørmarka for alle som har interesse for utdannings- og kompetansepolitikk. 16–20/10 Landsmøte i Fagforbundet. 11/9 Stortingsvalg fbaargang2017 fbseksjonFEL