52 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | portrettet organisasjoner blir vanskeligere. Det samme blir medbestemmelse, ifølge Sæther. – Det har betydning for LO som samfunnsaktør. Verden er annerledes enn vi håpet på, men vi vil kjempe for å få innpass og innflytelse, sier hun. – Hva blir de viktigste sakene for LO nå? – Spørsmål knytta til arbeidslivet generelt og midlertidige stillinger. Sykelønn og pensjon blir også viktige temaer. Alt vi har forhandlet fram er truet. Vi må være på alerten og kjempe for å beholde rettigheter og avtaler. – Det viktigste for oss nå blir uansett å verve flere medlemmer. Det er i medlemmene styrken vår ligger. – Rødt, SV og Sp gjorde gode valg, vil det få politisk betydning i LO? – Venstresiden fikk flest stemmer og har sånn sett styrket seg. Det er vi fornøyd med. Det er positivt for LO, men det er LO-kongressen som bestemmer hvilke saker vi skal jobbe med. Men det kan jo kanskje kvesse politikken og virkemidlene litt. TOSPANN: Både Roger Heimli og Kristin Sæther representerer Fagforbundet i LO-ledelsen. HVA DRØMTE DU OM Å BLI DA DU VAR BARN? Jeg ville arbeide med folk. Gjerne barn. HVA ER EN PERFEKT DAG PÅ JOBBEN? Jeg liker å være ute blant medlemmene og være med på å gjøre en forskjell. HVA VAR DIN FØRSTE LØNNEDE JOBB? Da jeg var 12 år, var jeg støttekontakt og husmorvikar for en nabo. Og vasket i en butikk. HVEM BØR SKJERPE SEG? Donald Trump. Folk flest gjør så godt de kan. HVA ER DITT BESTE RÅD TIL UNGDOMMEN? De er gode nok. HVA ER TYPISK NORSK? Å ha nestekjærlighet. 6 kjappe FOTO: KARI-SFIE JENSSEN fbaargang2017 fbseksjonFEL