80 ~ FAGBLADET | 8 | 2017 | KRYSSORD | NR. 8 Begeistre Beskytt -else Mirakel Kroket Antrekk Ose Boms Forlegen Pike navn Likevekt Lett Varig Rom Klaske Kul Hode Pike navn Belegg Klø Paradis Styresett Pike navn Skrivelse Kolle Enkelte Bortvise Titteskap Ukjent Lakke Eiend. pron. Tall Bivåne Enslig Avfall Husgeråd Nytte Karantene Diplomat Levne Upløyd Elevator Bakverk Smykke Tau Gutte navn Flakke Hurtig Gutte navn Dukke Kna Stige Norsk forfat. Skli Mot Norsk forfat. Spor Publisitet Tekke Regn Man Latrine Donerte Polit. parti Insekt 2000 Balanse Utrop Ess Ister Hermod © 574 12-2016 J H U B R Y T E L I G ØM B E A V I E R I L E I MA I E R J L I M S D DR E V E E T Y S T E R Y D R I LL AT L E O P P S K Å R E T E G N A M G Å R O A R I FE I E P R I N S E L L A S V A R T NE R H S E T U T E I A A N A R K I I N T I ØD E S I R I L D SA GN AN A N AS T I D B E I S K HE L G E E S T E D N P O T E BE R E T T E R A S T R E G T A R E T T E P E R U VINNERE AV KRYSSORD NR. 5 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? KAREN BERIT GADEN 2616 Lismarka BRIT HENRIKSEN 8624 Mo i Rana REIDUN SÆTRE ANTONSEN 5314 Kjerrgarden Løsningen på kryssord nr. 8 må være hos oss innen 1. november! Merk konvolutten med «kryssord nr. 8» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Løsningsordet kan også sendes til kryssord@fagbladet.no SEND INN DITT SVAR Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd. fbaargang2017 fbseksjonFEL