| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 31 verken har fått lønn eller støtte fra Nav på et halvt år. – I de aller fleste tilfeller hvor det oppstår uenighet mellom administrasjonen og politisk ledelse, blir dette løst på minnelig vis. Derfor er det ikke så mange rådmenn som tenker over dette med å organisere seg. Det er nok likevel et tema som vil komme opp i etterkant av rettssaken, sier Rydland. VIL IKKE KOMMENTERE Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland (Sp) vil ikke kommentere oppsigelsen. Han svarer at saken blir behandlet i sin fulle bredde i Valdres tingrett og viser til at mediene kan dekke rettssaken som går for åpne dører. Han skriver videre: «Jeg ber om forståelse for at kommunen som arbeidsgiver ikke kan kommentere personalsaker i media.» I oppsigelsen, skrevet av ordfører Helland, blir det hevdet at Rydland ikke har vært samarbeidsvillig nok. – VIKTIG Å ORGANISERE SEG Arve Varden er rådmann i Høyanger kommune, i tillegg til at han leder gruppa som organiserer rådmenn og andre ledere i Fagforbundet: – Rådmannen har en mer utsatt arbeidsposisjon enn andre ansatte i kommunen. Dette henger også sammen med at vi er «toppledere» i organisasjonen. Fagforbundet anslår at minst ti prosent av rådmennene må gå fra stillingen sin ufrivillig, enten ved at de trekker seg eller får sparken. Ifølge Varden fins det politikere som går langt for å bli kvitt rådmenn. – Vi har eksempel på at folkevalgte har vært uryddige i rolla som arbeidsgiver for rådmenn, sier Arve Varden. * SPARKET: Rådmann Håkon Rydland var rådmann i noen måneder før han fikk sparken. Han rakk aldri å organisere seg i Fagforbundet. fbaargang2017 fbseksjonFEL