50 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | SV har med seg Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og sist, men ikke minst, Kristelig Folkeparti på laget som jobber for å begrense profitt på velferd, skal vi tro det opposisjonspartiene på Stortinget selv sier. SV har lagt fram åtte konkrete forslag. – Vi har valgt å prioritere tilbudet til de mest sårbare. Barn i barnehagealder, barn som får hjelp av barnevernet og syke og hjelpetrengende eldre, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø. BARNEVERN SV viser til at de kommersielle aktørene i barnevern tar ut millioner av kroner i profitt. I fjor var den samlede omsetningen i barnevern på nesten tre milliarder kroner. Partiet vil ha lovendringer som: • Sikrer at offentlige penger kommer barnevernsbarna til gode og ikke går til profitt for privateide selskaper. • Styrker ideelle virksomheter som jobber med barnevern og gi ideelle aktører fortrinnsrett foran kommersielle. Slutt på å sette barnevern på anbud. • Sikrer at aktører som får skattepenger til å drive barnevern skal ha like lønns-, arbeidsog pensjonsvilkår som i det offentlige barnevernet. BARNEHAGER Barnehager er blitt big business. De fire største barnehageselskapene hadde i fjor et samlet overskudd på rundt 740 millioner kroner, ifølge De Facto Analyse. Noen barnehageeiere tjener hundrevis av millioner på å selge barnehagene. SV til ha lovendringer som sikrer at: • Offentlige penger og foreldrebetaling kommer barna til gode og ikke går til privat profitt for eierne. • Ansatte i private barnehager har like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som kollegaer i offentlige barnehager. Dette skal være en forutsetning for å få offentlig støtte. • Kommunene må kunne stille samme krav til private og offentlige barnehager. ELDREOMSORG De kommersielle selskapene som driver eldreomsorg, omsatte for 1,7 milliarder kroner i fjor. Noen tjener svært gode penger på å selge seg ned i slike selskaper. SV viser til kommersielle velferdskonsern som hemmeligholdt alvorlige avvik. De vil ha lovendringer for å sikre krav til like stor åpenhet i private institusjoner som i offentlige. Private institusjoner har ikke samme krav om å følge forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven som de offentlige institusjonene. Partiet foreslår lovendringer som gir komVil begrense privat velferdsprofitt Det er flertall på Stortinget for å begrense profitt fra barnehager, barnevern og eldreomsorg. TEKST: YNGVIL MORTENSEN OG ØYSTEIN WINDSTAD STORE SUMMER Norske kommuner kjøpte private velferdstjenester for 35 milliarder kroner – nesten tilsvarende et forsvarsbudsjett, ifølge en rapport fra De facto kunnskapssenter for fagorganiserte. I SAMFUNNET / NEI TIL PROFITT fbaargang2017 fbseksjonFEL