| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 57 2 Landsmøtet er på mange måter en høytidelig anledning, både for politikere og delegater. 3 fbaargang2017 fbseksjonFEL