62 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | Flertall for varig vern – Tenk på framtida folkens, sa Arnfinn Sjøenden fra Finnmark (lite bilde) fra talerstolen sekunder før avstemningen. Sjøenden ville ha med en presisering i programmet til Fagforbundet som slår fast at de skal «arbeide for varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare områder på norsk sokkel». Forslaget fikk flertall. For Sjøenden betyr dette at Fagforbundet blir en sterk og tydelig stemme for vern, og at forbundet står opp for alle dem som lever av fiskeri og dem som jobber i barnehage, skoler og eldreomsorg der folk lever av fiske. Før LO-kongressen tidligere i år var Fagforbundet veldig tydelige på at de ville ha varig vern. Det endte med et kompromiss med blant andre Fellesforbundet og Industri Energi om å konsekvensutrede de fiskerike områda i nord. *Marta Tryjanska (bildet) fikk stående applaus for å etterlyse flere delegater med innvandrerbakgrunn. Knapt en innvandrer var å se på Fagforbundets landsmøte til tross for at innvandrerandelen er høy i flere av forbundets yrkesgrupper. I lista over de 462 landsmøtedelegatene fins det ett palestinsk navn og ett pakistansk, foruten tre østeuropeiske, ett spansk, ett brasiliansk og ett islandsk. Flere av dem er ikke innvandrere, men med én eller begge foreldre fra et annet land. Forbundsleder Mette Nord sier at forbundet må bli bedre til å invitere medlemmer med minoritetsbakgrunn inn i verv og styrer, og at de må si ja. Nestleder Mohammad Ali Chkontana i Fagforbundet Aust-Agder råder lokale fagforeninger til å lage en oversikt over potensielle representanter blant innvandrere, og spørre dem direkte om å stille til valg. VIL IKKE SI OPP EØS-AVTALEN *Det var på forhånd knyttet en viss spenning til avstemningen om EØS. Forslaget fra Åge Emil Bergquist om å si opp EØS-avtalen hvis arbeidsliv ikke kan tas ut eller endres, ble reist på nytt under voteringen over prinsipp- og handlingsprogrammet, men et stort flertall i salen avviste forslaget. UNGDOM FIKK GJENNOMSLAG *Victoria de Oliveira (bildet), nyvalgt nestleder i Fagforbundet Ung, fikk gjennomslag for sitt forslag om at faglige rettigheter og plikter skal være en del av opplæringsplanen i videregående skole. Hun fikk gehør allerede da redaksjonskomiteen behandlet forslaget og anbefalte det. ARBEIDSLIV PÅ PENSUM: Fagforbundet Ung og nyvalgt nestleder Victoria de Oliveira vil at skolen får den norske arbeidslivsmodellen på pensum. For få med innvandrerbakgrunn FOTO: PER FLAKSTAD FAGFORBUNDETS LANDSMØTE fbaargang2017 fbseksjonFEL