64 ~ FAGBLADET | 9 | 2017 | «Vi bygger landet», «Revolusjonens røst», «Ta hverandre i henda og hold», «Frihetens forpost», «Syng høyt kamerater og «Til ungdommen». Dette var noen av de kjente og kjære arbeidersangene Fagforbundets landsmøtelyd sang stående. FLAUT ELLER FINT – Arbeidersangene er en selvfølge, det har ikke vært et tema om allsang skulle være med, sier ansvarlig for kulturprogrammet under landsmøtet, Ellen Ovenstad. Arbeidersangtradisjonen virker ellers å være under press. For noen år siden kuttet for eksempel Arbeiderpartiet kraftig ned på antall sanger under sine landsmøter. Angivelig fordi sangene var gammeldagse, fornyelse var viktig og fordi unge skal ha blitt flaue over en tradisjon som kan minne om vekkelsesmøter. Ovenstad syns ikke de gamle tekstene er uten relevans, selv om samfunnet har utviklet seg. – Med sangene ser vi de lange linjene. Det er tekster som maner til kamp og det de slåss for den gang, er ikke nødvendigvis mindre aktuelt i dag. STOR OPPLEVELSE Gruppa på fire som leder allsangen fra scenen er enig. – Budskapet i tekstene er like aktuelt i dag, mener Bernth Harry Eliassen. – Du kjenner krafta i fagbevegelsen på en fantastisk måte. Trøkket mot deg fra salen er sterkt. Svein Øverland påpeker at å synge sammen gir en følelse av å være del av noe større. – Det er meningsfulle tekster, men stemningen er en annen enn i politiske analyser. Hilde Løkholm framhever at allsangen er en rotfestet kultur i fagbevegelsen som skaper identitetsfølelse. Camilla Lilleøen Nordang, som også er i allsanggruppa, mener noe av det viktigste vi gjør, er å holde på god kultur. – Når landsmøtet reiser seg og synger sammen, gjør det noe med folk. Hun regner med at enkelte kan føle det litt kleint i begynnelsen. Men jeg tror de fleste opplever at det er veldig samlende og kanskje får både tårer i øynene og frysninger på ryggen. * Får gåsehud av allsang «Vi er de tusener som bygger landet», runger det fra salen. På Fagforbundets landsmøte holdes arbeidersangkulturen i hevd. TEKST OG FOTO: KATHRINE GEARD FAGFORBUNDETS LANDSMØTE FRYSNINGER: Mange får gåsehud når stående delegater synger gamle arbeidersanger for full hals. FOTO: KATHRINE GEARD Se video på fagbladet.no fbaargang2017 fbseksjonFEL