| 2017 | 9 | FAGBLADET ~ 71 FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET Fagforbundets landsmøte var en fantastisk opplevelse. For meg var det mange høydepunkter, men kulturen og gjennomgangen av solidaritetsarbeidet vårt var stort. Jeg er veldig glad, men også ydmyk for å få fornya tillit som leder for Fagforbundet. Den tilliten takker jeg for. Landsmøteuka er lang, men den gir utrolig mye energi. Engasjementet og den sterke viljen til å gjøre noe for medlemmene og samfunnet er fantastisk å se. Det var mange godt forberedte og gode innlegg, vi har mange flinke folk. Og det trengs. Landsmøtet la et godt grunnlag for hva vi skal gjøre de neste fire årene. Allerede mandagen etter landsmøtet møttes vi i LO om pensjonsutfordringene. Da var det trygt å ha tydelige landsmøtevedtak i ryggen. Landsmøtet er vårt viktigste politiske verksted. Jeg er glad for at ut av dette landsmøtet med en tydelige retning for framtidas arbeidsliv. Vi må investere i kunnskap og teknologi for å løse velferdsstatens utfordringer. Det står altfor mange utenfor arbeidslivet. I framtida må vi dele på arbeidet Vi må investere i kunnskap og teknologi for å løse velferdsstatens utfordringer de neste åra. SKJER I FAGFORBUNDET 7/11 Kunnskapsbasert sårbehandling for helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjon eller hjemmetjeneste i regi av Fagakademiet på Oslo Kongressenter. 13–14/11 Helsesekretærkonferanse i regi av Fagakademiet på Scandic Park hotell i Sandefjord. Temaer er taushetsplikt, medikament- og ruspåvirkede pasienter og kommunikasjonens magi. 13–14/ Skolesekretærkonferanse i regi av Fagakademiet på Scandic Park hotell i Sandefjord. Temaer er taushetsplikt, 1. linjetjenesten som ansikt utad og kommunikasjonens magi. 14–15/11 Landskonferanse for Fagforbundet Ung arrangeres på Hotell 33 i Oslo. 14–15/11 Fagligpolitisk kurs arrangert av Fagforbundet sentralt på Sørmarka konferansehotell. 14–16/11 Fagforbundets fjerde ordinære landskonferanse for seksjonene gjennomføres på Thon hotell Oslo Airport på Gardermoen. 21–24/11 Veilederopplæring i regi av Fagforbundet Sentralt, på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. METTE NORD | LEDER I FAGFORBUNDET og ha kortere arbeidsdager. Slik kan vi få flere i arbeid og flere til å stå lenger i jobben. Det var Fagforbundet som gikk i bresjen for å samle venstresida, og som resulterte i en rødgrønn regjering i valget 2005. Landsmøtet ga oss en tydelig beskjed om at vi skal bidra til å bygge et nytt, rødgrønt regjeringsalternativ. For å skape ny entusiasme, må vi bygge opp alle gode krefter som har et hjerte for fellesskap, velferd og et trygt arbeidsliv. Landsmøtet var startskuddet for nye oppgaver som jeg gleder meg til å gå i gang med. Motkreftene er mange, regjeringen er svekka og er avhengig av flere for å få gjennomslag for politikken. Dette gir også muligheter. Nå må vi brette opp ermene og videreføre arbeidet og kampen for våre verdier sammen. VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR fbaargang2017 fbseksjonFEL