68 ~ FAGBLADET | 10 | 2017 | VIL BIDRA: Tore Eugen Hansen er hundre prosent ufør, men ønsker sterkt å bidra og være en del av arbeidslivet. Derfor bruker han sin restarbeidsevne til å være støttekontakt og avlaster for en eldre kvinne med veiledningsbehov og lite nettverk. MELLOM OSS / FRA OPPDRAGSTAKER TIL ANSATT fbaargang2017 fbseksjonFEL